Sörjer gorillor och schimpanser?

En viltvårdare har sett en gorillahona som verkade sörja över sin två veckor gamla unges död. Gorillan, som kallas Ruzuzi, behöll kroppen hos sig i över en vecka. Se även en videosekvens med en flock schimpanser som verkar sörja.

31 maj 2011

I nationalparken Virunga i Kongo (Kinshasa) lyckades viltvårdaren Innocent Mburanumwe förra månaden ta bilder av honan, Ruzuzi, som såg ut att sörja över sin mindre än två veckor gamla baby.

Enligt Innocent Mburanumwe behöll Ruzuzi kroppen hos sig i över en vecka.

Man har länge vetat att gorillor visar omsorg om de döda. Innocent Mburanumwe har vid minst tre tillfällen sett beteenden som påmint om Ruzuzis.

Se video av schimpanser som ser ut att sörja

© 2011 National Geographic; video med tillåtelse från K. A. Cronin och E. van Leeuwen

Sörjer schimpanserna att den nio år gamla hannen och en unge är döda?

Forskarna tvekar att använda ordet ”sörja”, men en forskare kan föreställa sig att bilderna kan få människor att ”fundera på vad som kan röra sig i huvudet på andra primater”.

Forskare står emot frestelsen att tillskriva djur mänskliga känslor

Jan Ramer, som är veterinär i Virunga, säger: ”Även om vi inte med säkerhet kan veta vad som rör sig i huvudet på dem, ser det i alla fall ut som om vissa gorillor sörjer eller inte accepterar att artfränden är död.

”När en vuxen hona dog förra året, stannade hennes tre söner vid kroppen i 24 timmar”, tillägger Jan Ramer, som är regional chef för Mountain Gorilla Veterinary Project, och som har studerat bergsgorillor sedan 1980-talets mitt.

”Jag tror att de var ledsna och förvirrade, och så känner jag själv, när jag sörjer över något.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...