Möt GEF-panelen: Birger Schmitz

Den svenske geologen Birger Schmitz är medlem av den panel som delar ut anslag från Global Exploration Fund i Norden.

2 december 2011

Som ung studerande var Birger Schmitz mycket inspirerad av en artikel av Luis Alvarez och hans son Walter Alvarez, i vilken de presenterade teorin att ett större nedslag av en asteroid ledde till utplåningen av jordens mesozoiska djurliv, däribland alla dinosaurierna.

En artikel av Birger Schmitz, som delvis var kritisk mot Alvarez-lagets arbete, gjorde att Luis Alvarez bjöd in Birger Schmitz som stipendiat från 1988 till 1989 i sin grupp på Lawrence Berkeley-laboratoriet i USA.

Birger Schmitz har sedan dess studerat leran i gränsen mellan perioderna krita och tertiär på över 50 platser världen över, och han tvivlar inte längre på att den asteroid som träffade Yucatánhalvön för 65 miljoner år sedan orsakade den katastrofala utplåning av djurliv som avslutade den mesozoiska perioden.

Tillbaka i Sverige började Birger Schmitz från 1990 på ett forskningsarbete som undersökte orsakerna och effekterna av det varma klimatet i den tidiga paleogena perioden (65–50 miljoner år före nu), en tid då jorden var isfri, och till och med alligatorer kunde leva väldigt nära nordpolen.

Internationellt är Birger Schmitz mest känd för sitt senare arbete med att rekonstruera strömmen av meteoriter som träffade jorden under den ordoviciska perioden för omkring 470 miljoner år sedan. Tillsammans med en lokal geolog och gruvarbetare har han de senaste 20 åren genomfört det enda systematiska sökandet efter fossila meteoriter på en förhistorisk havsbotten. Meteoriterna, som är 1–20 cm i diameter, hittas när marin kalksten skärs upp i samband med industriell produktion av golvklinker. Man har hittat över 100 fossila meteoriter, och de utgör nästan alla de fossila meteoriter som vetenskapen känner till.

Mot bakgrund av meteoritfynden har Birger Schmitz hittat bevis för en av de mest dramatiska händelserna i solsystemets nyare historia. Ett flera hundra kilometer stort stycke i asteroidbältet slets loss, precis innan kalkstenen i kalkbrotten bildades. Under några miljoner år bombarderades jorden med knytnävsstora till kilometerstora bitar, en händelse som troligen även påverkade livets utveckling. Birger Schmitz forskning på fossila meteoriter har två gånger tilldelats stöd i form av anslag från National Geographic Society.

Sedan 2004 har Birger Schmitz varit professor i geologi vid Lunds universitet. Han har publicerat över 120 vetenskapliga artiklar och redigerat böcker om tillförseln av material från rymden till jorden och om det varma klimatet i tidig paleogen.

År 2002 tilldelades Birger Schmitz priset som ”enastående forskare” av Vetenskapsrådet. I USA är han knuten till den akademiska fakulteten vid Hawai’i University i Manoa, han är adjungerad seniorforskare på Woods Hole Oceanographic Institution och hedersforskare vid Chicago Field Museum. Han har arbetat för många nationella forskningsråd och fonder runt om i världen och har under perioden 2003–2009 varit ordförande för kommittén för geologi och geofysik under Vetenskapsrådet.

Läs också

Kanske är du intresserad av...