Galleri: Vraket av Titanic

Fascinationen inför Titanickatastrofen har varit oförminskad och lett till många försök att lokalisera föremål från fartyget.

21 februari 2012
Förens reling. Foto: Emory Kristof
Keramikskål och annat vrakgods. Foto: Emory Kristof
Metalldel till en bänk bland annat vrakgods på havsbottnen. Foto: Emory Kristof
Toppen av den ena av två stycken fyra våningar höga motorer, som bland annat drev Titanics propellrar. Foto: Emory Kristof
Grytor och annat vrakgods. I bakgrunden skymtar en vit mugg, som bär rederiet White Star Lines emblem. Foto: Emory Kristof
Grytor från andra klasskabyssen och förvrdina metalldelar från Titanic. Foto: Emory Kristof
Rostiga fästen till bronsventiler från maskinområdet. Foto: Emory Kristof
Styrbords propeller, som knäcktes av, när fartyget träffade bottnen. Foto: Emory Kristof
En vinsch som rostat tillsammans med ven välta fockmasten på däcket på Titanic. Foto: Emory Kristof
Den välta fockmasten med den plats där den nu försvunna utkikskorgen har suttit. Från utkikskorgen rapporterade Frederick Fleet att isberget var rakt förut. Foto: Emory Kristof
Spetsen av den välta masten på båtdäck vid sidan av en vält dävert till en livbåt. Foto: Emory Kristof
Minnestavla kvarlämnad 1986 av Bob Ballard och dykarna från Explorers Club på däcket på Titanic. Foto: Emory Kristof
Ett hål in till vrakets maskinrum. Foto: Emory Kristof
Öppning i skrovet på styrbords sida. Detta kan vara en skada från isberget. Foto: Emory Kristof
Miniubåten Mir 1 med kameror och lampor ombord på forskningsfartyget ”Akademik Mstislav Keldysh” med ryska och amerikanska lag, som gör sig redo att utforska Titanic. Mir används för att spela in tv- och stillbilder. Överst syns HMI-lampor, varav fyra med sina 50000 watt är de kraftigaste som finns för undervattensbruk. Foto: Emory Kristof
Bild av fartygspropeller sedd från miniubåten Mir. Spåren är från släden på Mir 1. Foto: Emory Kristof
Mir 2:s lampor lyser upp den maskintelegraf av brons, som en gång användes för att kontrollera styrningen från Titanics brygga. Foto: Emory Kristof
Förens reling upplyst av miniubåten Mir 1 bakom det främre ankarspelet. Rostformationernas lutning visar strömmens riktning. Foto: Emory Kristof
Mir 2:s lampor lyser upp en del av däcket. Foto: Emory Kristof
Den propeller på styrbordssidan, som knäcktes, när akterskeppet träffade bottnen, syns i ljuset från Mir 1, medan fotografen Emory Kristof tar bilder av scenen i ljuset från Mir 2. Foto: Emory Kristof
Mir 2:s lampor lyser upp en del av poopdäcket och visar ankarspelet på babords sida. Foto: Emory Kristof
Bild av propellern sedd genom miniubåten Mirs ventil och fotograferad med ett vidvinkelobjektiv. Foto: Emory Kristof
Denna sked är en av de få souvenirer som har överlevt från R.M.S. Titanic. Foto: Bruce Dale
Detta fickur hittades på liket av ett av offren för Titanics förlisning. Foto: Bruce Dale
En målning visar Titanic, medan det sjunker i Atlanten 1912. Foto: William H. Bond
Titanics förskepp dyker ned i Nordatlanten. Foto: Raymond Wong
Titanics akterskepp sjunker mot bottnen. Foto: Raymond Wong
Titanics förskepp ligger på havsbottnen. Foto: Skaramoosh, LTD

Läs också

Kanske är du intresserad av...