Stöt i hjärnan ökar den matematiska förmågan

Stimulering av hjärnan med en elektrisk ström, som inte vållar smärta, kan förbättra människors matematiska färdigheter, säger forskare.

8 november 2010 av Ker Than, National Geographic News

Upptäckten kan kanske leda till nya, långtidsverkande behandlingsmetoder för personer med måttliga till svåra matematiska inlärningssvårigheter som dyskalkyli. Personer med dessa inlärningsproblem kan ibland inte förstå ens enkla matematiska begrepp, säger undersökningens ledare, Roi Cohen Kadosh, som är hjärnforskare vid University of Oxford i England.

Att behandla sådana problem är ”precis vårt mål”, säger Roi Cohen Kadosh.

Forskarna använde en icke-invasiv metod, som kallas ”transkranial direkt strömstimulation”, för att ge hjärnan en svag ström hos 15 friska vuxna i sex dagar, medan de deltog i en inlärningsuppgift. Strömmen tillfördes med hjälp av elektroder på huvudet.

Försökspersonerna, som hade normala matematiska färdigheter, fick först lära sig att förknippa nio slumpmässigt valda symboler med siffror.

Detta gjordes för att härma den inlärningsprocess som barn genomgår, när de första gången ska lära sig att förknippa numeriska värden med siffror, säger Roi Cohen Kadosh.

Dåligt prov bevis på bra resultat

Under varje daglig träningssession stimulerades deltagarna i 20 minuter elektriskt i sina hjässlober, den del av hjärnan som är avgörande för sifferbehandling.

”Personer med dyskalkyli har problem i den [hjärneregionen] i form av exempelvis nedsatt hjärnaktivitet eller abnorma strukturer”, säger Roi Cohen Kadosh.

Efter varje övning utsatte forskarna deltagarna för tester, som hos barn har visat sig ha en koppling till de matematiska färdigheterna senare i livet.

I ett av testen fick deltagarna på en skärm se två av de symboler som de lärt sig. En av symbolerna kunde till exempel representera siffran två och den andra siffran fyra. Symbolen för två hade emellertid medvetet gjorts större än symbolen för fyra.

Forskarna frågade därefter deltagarna vilken ”siffra”, som fysiskt var störst, symbolen för två eller symbolen för fyra.

Personer med normala matematiska färdigheter har problem med denna uppgift, men små barn och personer med dyskalkyli har inga problem, förklarar Roi Cohen Kadosh.

Det beror på att olika mentala processer griper in i varandra i normala hjärnor.

När deltagarnas hjärnor stimulerades elektriskt, blev deras prestation i uppgiften sämre, vilket bevisade att deras matematiska färdigheter hade blivit bättre.

”Det är omvänt mot vad man skulle kunna tro”, säger Roi Cohen Kadosh, men en sämre prestation är ett tecken på att siffersymbolerna har blivit djupt rotade i deltagarnas medvetande – och det visar att behandlingen faktiskt har förbättrat de matematiska färdigheterna.

Läs också

Kanske är du intresserad av...