Vi kan hallucinera med flit

Hjärnskanningar bekräftar att somliga kan se färger enbart med hjälp av sin föreställningsförmåga.

9 december 2011 av Christine Dell’Amore, National Geographic News

Människor kan se färger enbart med hjälp av föreställningsförmågan. Det är en upptäckt som kanske kan hjälpa personer som är rädda för hypnoterapi, visar en ny undersökning.

I ett nyligen genomfört experiment fick en grupp i förväg undersökta personer i uppgift att titta på ett mönster med gråtoner och försöka visualisera färger. Elva av gruppens medlemmar hade kategoriserats som mycket mottagliga för hypnos, medan sju av försökspersonerna inte var mottagliga.

Hypnos är ett transliknande tillstånd, som enligt det oberoende medicinska forskningscentret Mayo Clinic i USA utmärks av större fokus, koncentration och inte mottaglighet. Omkring tio procent av världens befolkning är mycket mottaglig för hypnos, medan tio procent inte påverkas över huvud taget.

De resterande 80 procenten av världens befolkning är i viss grad mottagliga, säger William McGeown, medförfattare till undersökningen och hjärnforskare vid Hull University i England.

Enligt den nya undersökningen såg alla de försökspersoner som var lätta att hypnotisera en rad färger, även när de inte var under hypnos, säger William McGeown.

Forskarna utgick dock inte enbart från försökspersonernas påståenden. MR-skanningar visade att de delar av försökspersonernas hjärna som har med färguppfattning att göra lyste upp, när de såg de imaginära färgerna.

”Vi kan se förändringar i dessa färgsensitiva områden av deras hjärna, som de inte har någon möjlighet att simulera”, säger William McGeown, som tillsammans med några kollegor har publicerat undersökningen i decembernumret av tidskriften Consciousness and Cognition.

Hjärnskanningar stöder tidigare resultat

Den nya undersökningen visade dessutom att de mottagliga försökspersonerna fick en förstärkt färgupplevelse, när de var under hypnos. De som inte var mottagliga kunde däremot inte se färger vare sig med eller utan hypnos.

Stephen Kosslyn, som är psykolog vid Stanford University i USA, säger att resultaten stöder hans grupps tidigare forskning.

År 2000 gav Stephen Kosslyn och hans kollegor ut en av de första undersökningarna av fenomenet med att se färger. Som ett led i försöket bad de några mycket mottagliga personer att föreställa sig några grå fyrkanter i färger, medan de var under hypnos.

Denna undersökning, som använde PET-skanningar av försökspersonernas hjärnor, visade även att försökspersonerna aktiverade de delar av hjärnan som är förknippad med färguppfattning.

Den nya undersökningen bekräftar det tidigare resultatet, men med hjälp av MR-skanningar, som i dag ofta föredras i samband med försök, eftersom de ger en bättre rumslig upplösning, säger medförfattaren William McGeown.

Ren föreställning kan kanske avhjälpa fobier och smärta

På längre sikt kan forskningen i föreställningsförmåga möjligen vara en hjälp för läkare, som använder hypnos för behandling av ett antal åkommor, från fobier till smärtor, säger William McGeown.

Trots den medicinska användningen av hypnos är många fortfarande rädda för denna metod.

Den nya undersökningen visar att visualisering kan vara ett nästan lika effektivt redskap, och det betyder att det kanske finns ett mindre skrämmande alternativ för personer som är rädda för hypnos, säger han.

”Psykoterapier som går ut på att få patienten att använda sin föreställningsförmåga – även utan hypnos – kan möjligen vara en stor hjälp för att lösa deras problem.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...