Tid gör dig lyckligare än pengar

Det är inte nödvändigtvis siffrorna på bankkontot som avgör din lycka, visar en ny studie från USA.

28 juni 2016 av Nanna Vium; Illustrerad Vetenskap

”Pengar gör dig inte lycklig", brukar man säga.

Nu har ett antal forskare från University of California och University of Pennsylvania faktiskt funnit bevis för att det gamla ordspråket stämmer med verkligheten.

Lyckotestet visade "fel"

Som en del av en stor studie bad forskarna drygt 4 400 amerikaner svara på en relativt enkel fråga:

Vad vill ha helst ha mer av - tid eller pengar?

Hela 64 procent av de 4 400 tillfrågade svarade att de helst ville ha mer pengar.

Men det intressanta var att den lilla gruppen som prioriterade tiden högst faktiskt var lyckligare mätt utifrån ett generellt lyckotest.

Tid har positiv effekt

En självklar fråga här blir om lyckokänslan inte bara är ett resultat av att ha pengar i förväg och i mindre grad ett resultat av att önska sig mer tid.

På den frågan svarar undersökningsledaren vid UCLA, Hal Hershfield, till Washington Post:

  • Vi har kontrollerat för en befintlig nivå av välstånd och på så sätt visar vi att prioritering av tid framför pengar har en positiv effekt på lyckokänslan.

Det finns dock en än viktig förbehåll i det avseendet- Det framgår nämligen inte av studien om några av de tillfrågade försöksdeltagarna lever under fattigdomsgränsen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...