10 fascinerande fakta om elefanter

Hur mycket väger ett elefanthjärta? Varför kan en elefant inte hoppa? Är det sant att elefanter kan gråta? Här hittar du alla svaren.

9 mars 2016 av Anna-Dora Maron

1. En elefant kan väga upp till sex ton

Den afrikanska elefanten är världens största landdjur. Den jättelika vegetarianen kan väga upp till sex ton. Elefanthonan väger som regel hälften så mycket.

Världens största elefant mätte 3,96 meter och vägde 11 ton. Elefanten sköts och dödades i Angola år 1956.

2. Elefantens hjärta är 60 gånger större än människans

En elefants hjärna är inte mycket mer än tre–fyra gånger större än en människohjärna, men elefantens hjärta kan väga så mycket som 21 kilo. I jämförelse väger ett människohjärta bara 350 gram.

Elefantens hjärna är visserligen inte lika stor i förhållande till kroppen som människans, men elefanten är ändå ett av världens intelligentaste djur. Elefantens hjärna är lika avancerad som människans.

3. Elefanter kan inte hoppa

Elefanten är det enda av däggdjuren som inte kan hoppa. Det beror varken på slöhet eller envishet. Eftersom elefanten väger så mycket är det fysiskt omöjligt för den att hoppa.

4. Elefanter kommunicerar med olika röster

Elefanten har en enastående förmåga att kommunicera med andra elefanter. En elefant kan kommunicera med olika sorters ljud för att varna om faror, för att kalla på sin make eller maka eller på sina ungar och för att skrämma andra elefanter.

Ljuden kan inte alltid uppfattas av människor, eftersom frekvensen i vissa fall understiger 20 hertz. (Den lägsta frekvens vi människor kan höra är cirka 20 hertz.)

Emellanåt måste elefanten lyssna med fötterna, eftersom lågfrekventa ljud fortplantas som vibrationer i marken.

VIDEO: Så kommunicerar elefanter med rösten. Här låter den nästan som en katt som spinner.

5. Elefanter blir väldigt gamla

Elefanter lever ungefär lika länge som vi människor. De flesta dör före 80 års ålder.

Den äldsta elefanten som någonsin levt hette Lin Wang och blev 86 år gammal.

Världens äldsta elefant, som under andra världskriget användes som transportmedel av både japanerna och kineserna, blev en nationalklenod i stora delar av Asien. Lin Wang dog i en djurpark i Taiwan år 2003.

6. Elefanter kan gråta

Elefanter är känslosamma varelser. De kan både gråta, leka och skratta.

Elefanter har komplicerade ritualer. När elefanter återförenas efter en längre tid viftar de med öronen och utstöter särskilda välkomstljud.

När en elefant i hjorden dör ägnar de övriga elefanterna flera dagar åt att sörja den avlidna. Sin sorg visar elefanterna bland annat genom att samlas i stillhet runt elefanten som dött.

_### Ett kärleksfullt djur

Elefanten är ett känsligt och kärleksfullt djur. Elefanter kan bland annat visa sorg, känna empati och vara altruistsika och lekfulla. Foto: Colourbox_

7. Elefanten använder sin snabel som snorkel

Elefanter kan simma. När de gör det använder de snabeln som snorkel, så att de kan andas medan de befinner sig under vattnet.

Elefantens snabel har många andra fördelar. Elefanter använder till exempel snabeln för att plocka åt sig grenar och den fungerar som sugrör när de behöver få upp vatten ur små vattenansamlingar.

8. Elefantens närmaste släkting ser ut som en råtta

Det råttliknande djuret klipphyrax är ett litet pälsklätt däggdjur som lever i klipplandskap i Sahara och längs Arabiska halvön. Både klipphyraxen och elefanten härstammar från ett musliknande djur som levde för miljontals år sedan.

Trots att de har utvecklats till två olika arter i två helt olika storlekar har elefanten och klipphyraxen gemensamma genetiska drag. Båda djuren har bland annat samma form på fötterna och bägge två har bra hörsel och minne.

Minielefant Den här lilla krabaten är det djur som elefanten liknar mest. Det är svårt att tro med tanke på att elefanten och klipphyraxen är så olika stora. Foto: Colourbox

9. Elefanthonan är dräktig i nästan två år

Elefanten är det däggdjur som har längst dräktighetstid. En elefanthona får vanligtvis fyra ungar under sin livstid. Elefanthonor kan emellertid bli dräktiga först från 16 års ålder.

När en elefant föds samlas hela hjorden runt den nyfödda för att skydda modern och den nyfödda. Elefanthjorden hjälps åt med att få elefantungen på fötter.

10. Elefanter känner igen sin egen spegelbild

Liksom små barn, apor, skator och delfiner känner en elefant igen sig när den ser sig själv i en spegel. På så vis kan elefanter se om de har blivit solbrända. Om skadan redan är skedd behandlar de den genom att kasta sand över det solbrända stället.

Läs också

Kanske är du intresserad av...