Allt om adéliepingvinen

Pingvinen är ett fascinerande djur, som lever i kolonier med upp till flera tusen fåglar och vandrar upp till 50 kilometer varje år. Adéliepingvinen är en av pingvinarterna. Läs mer om den här.

20 maj 2015

Adéliepingviner simmar gärna långt för en god måltid

Adéliepingviner lever på den antarktiska kontinenten och på flera små öar längs kontinentens kust. Vintern tillbringar de ute i de hav som omger den antarktiska packisen.

Adéliepingvinerna lever av små kräftdjur i havet, till exempel räkliknande krill, men de äter även fisk och bläckfisk. Det finns exempel på att de dyker så djupt som 175 meter i sin jakt på byte, men för det mesta jagar de på betydligt mindre djup.

I likhet med andra pingviner är adéliepingviner eleganta och effektiva simmare. Sammanlagt kan de förflytta sig upp till cirka 300 kilometer för att skaffa en måltid.

Under vårens häckningssäsong i oktober söker de sig in mot den klippiga antarktiska kusten, där de lever i stora samhällen, som kallas kolonier. Sådana grupper kan bestå av flera tusen fåglar.

När adéliepingvinerna kommit in på fastlandet bygger de reden som de klär med småsten. Även om de på land rör sig på det bekanta vaggande sätt som är utmärkande för pingviner, kan de tillryggalägga stora avstånd till fots. Tidigt på våren, innan de stora isflaken börjar brytas upp, måste de ibland vandra upp till 50 kilometer från sina reden på land för att nå öppet vatten.

Hanar och honor liknar varandra till förväxling

Adéliepingvinernas hanar hjälper honorna att föda upp ungarna, och tittar man inte efter väldigt noga är det nästan omöjligt att skilja könen åt. De turas om att ruva äggen för att hålla dem varma och skydda dem från rovdjur. När det råder brist på föda är det ibland endast en av de båda ungarna som överlever.

Efter cirka tre veckor kan föräldrarna lämna ungarna ensamma, även om ungarna ofta samlas i grupper, där de är tryggare. När de unga pingvinerna är omkring nio veckor gamla börjar de simma omkring på egen hand.

Kalla fakta

Art: Fågel Kost: Köttätare Genomsnittlig livslängd i naturen: Upp till 20 år Storlek: 70 cm. Vikt: 4–5,5 kilo. Gruppnamn: Koloni

Visste du att...? Vuxna adéliepingviner har observerats stjäla stenar från sina grannars reden.

Läs också

Kanske är du intresserad av...