Apa efter

Vi människor imiterar instinktivt varandras mimik. Nu har primatologen Elisabetta Palagi funnit bevis för att det faktiskt är ett beteende med mycket gamla rötter.

10 juni 2014

En apa tittar på en annan och härmar den andras ansiktsuttryck. Det observerade primatologen Elisabetta Palagi från universitetet i Pisa i ett zoo i Rheine i Tyskland, där hon studerade geladababianer, en art som levt på det etiopiska höglandets grässtäpper i omkring tre miljoner år. För henne var det en aha-upplevelse.

Människor imiterar instinktivt andra människors mimik, men här var beviset för att det är ett beteende med mycket gamla rötter.

Uttryck för känslomässig anknytning

Geladababianerna – som väger 13–20 kilo – är de enda överlevande arterna av betande primater. ”Det är inte en egenskap som kan tillägnas”, säger Elisabetta Palagi. ”Om man inte har en hjärna som är anpassad att uppvisa detta beteende kan man inte göra det.” Denna typ av efterlikning anses vara ett uttryck för en känslomässig tillknytning.

Läs också

Kanske är du intresserad av...