Även apor har medelålderskris

Att drabbas av en medelålderskris motiverar kanske apor och människor att förbättra sin livssituation, visar en ny undersökning.

28 november 2012 av Amanda Fiegl, National Geographic News

Det är synd att schimpanser inte kan köpa sportbilar. Ny forskning visar att det inte bara är människor som genomgår medelålderskriser. Schimpanser och orangutanger upplever också minskad livsglädje ungefär mitt i livet.

”På ytan kan omständigheterna verka olika, men innerst inne har alla tre arterna något gemensamt, som leder fram till detta”, säger ledaren för undersökningen, Alexander Weiss, som är primatpsykolog vid University of Edinburgh i Skottland.

Gruppen bakom undersökningen bad erfarna djurskötare för över 500 schimpanser och orangutanger i zoologiska trädgårdar i fem länder att fylla i en enkät om hur de djur de jobbar trivs, bland annat djurens humör generellt, hur stor glädje djuren ser ut att ha av socialt utbyte, och hur bra de är på att infria mål som att få ett eftertraktat föremål eller en eftertraktad plats i inhägnaden.

I enkänten ombads de tillfrågade personerna att föreställa sig att de själva var djuret och ange hur lyckliga de i så fall var.

Har medelålderskris en evolutionär grund?

När Alexander Weiss grupp sammanställde resultaten grafiskt, såg de en bekant kurva, som har sin lägsta punkt mitt i djurets liv och sedan stiger med åldern. Det är samma U-form som visat sig i åtskilliga undersökningar av ålder och livsglädje hos människor.

Sociala och ekonomiska omständigheter kan kanske delvis förklara denna lyckokurva över människors livsförlopp. Kanske hänger den samman med justerade förväntningar, att vi lägger gamla bekymmer bakom oss eller helt enkelt skaffar oss fler saker, efter hand som vi blir äldre. Alexander Weiss misstänker dock att något mer primalt kan ligga bakom.

”Vi säger: ta ett steg tillbaka, och se det i ett större perspektiv. Finns det något som tyder på en underliggande evolutionsmässig orsak?”, säger Alexander Weiss, vars undersökning publicerades i dag i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

”Det faktum att samma fenomen förekommer hos människor och icke-mänskliga primater inbjuder till en uppsjö av möjliga förklaringar.”

Medelålderskrisen lurar oss

Även om den typiska bilden av en medelålderskris generellt är negativ, anser Alexander Weiss att ett tillstånd av nedstämdhet av det slaget kan ha en sporrande effekt ur en evolutionsmässig synvinkel.

När männisor och apor befinner sig mitt i livet har de ofta tillgång till fler resurser än när de är yngre, och det kan göra det lättare att uppnå mål. Känslan av missnöje är kanske naturens sätt att motivera oss att ”smida medan järnet är varmt”, säger Alexander Weiss.

”Det känns kanske förfärligt, men kanske är det bara hjärnan som lurar oss till att förbättra vår livssituation genom att skicka en signal om att ta oss i kragen och få saker gjorda, medan vi är i vår bästa ålder”, säger han. ”Och det tycker jag är ett mycket kraftfullt och positivt budskap.”

Att ta sig genom en medelålderskris

Vetskapen om att en minskad livsglädje mitt i livet är en naturlig – och övergående – del av tillvaron, kan kanske göra det lättare för människor att ta sig genom upplevelsen, säger Alexander Weiss. Kanske kan det även hjälpa djurskötare att förbättra livskvaliteten för apor i fångenskap genom att identifiera de ålderssteg, då djuren kan behöva lite extra uppmärksamhet eller uppmuntran.

”Jag tror inte att detta helt och hållet uppväger andra förklaringar på åldersrelaterade förändringar i livsglädjen, men det tillför ytterligare en dimension”, säger Alexander Weiss.

Alexander Weiss har tidigare studerat sambandet mellan personlighet och lycka hos både schimpanser och människor och planerar att se närmare på inverkan av faktorer som sex och sociala grupperingar.

”Jag hoppas att det kan öka uppmärksamheten kring vad vi kan lära oss genom att studera våra närmaste levande släktingar bland djuren.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...