Ny skäggig springapa upptäckt

En apa med rött, yvigt skägg har upptäckts i den colombianska delen av Amazonas regnskog.

16 augusti 2010 av Christine Dell'Amore, National Geographic News

Första gången en forskare fick en skymt av Callicebus caquetensis – en art av springapa – var på 1960-talet. Politiska oroligheter i den södra delen av provinsen Caquetá (se kartan) höll emellertid forskarna borta fram till 2008, då en expedition kunde bekräfta den skäggiga apan som en ny art.

Primaten, som är stor som en katt, är ”fascinerande”, eftersom den bildar par för livet, ett ovanligt drag bland apor, säger expeditionsledaren Thomas Defler, som är primatolog på det statliga universitetet i Bogotá i Colombia. Man kan ofta se par sitta på grenar med sammanflätade svansar.

Ett typiskt par av springapor i Caquetá får en unge om året, och bortsett från diandet tar hannen hand om det mesta av ungens uppväxt, säger Thomas Defler. Man vet inte varför hannen sköter största delen av arbetet, men det är möjligt att det ger ett evolutionärt försprång, säger han.

Upptäckten, som gjorts med stöd av Conservation Internationals primatfond och Conservation International Colombia, publicerades på internet den 12:e augusti av tidskriften Primate Conservation.

Efter hand som det på grund av colombiansk boskapsuppfödning blir allt glesare mellan habitaten i Amazonas regnskog, tvingas den nyupptäckta springapan förflytta sig mer på marken, säger Thomas Defler.

Att aporna rör sig mer på marken kan göra att arten blir mer sårbar för rovdjur som margaykatter och rovfåglar, säger han.

Man uppskattar att det i dag finns färre än 250 Callicebus caquetensis – vilket betyder att IUCN (International Union for Conservation of Nature) troligen kommer att klassificera primaten som hotad, säger han.

Thomas Defler påpekar dock att det lyckligtvis ser ut som om apan klarar av att leva i sekundär skog – områden som vuxit igen efter att ha avverkats och röjts för att ge plats åt åkermark eller byggnader.

Callicebus caquetensis lever i grupper på omkring fyra individer längs floder i Caquetáprovinsen.

I likhet med andra fruktätare spelar apan en avgörande roll för spridningen av växtfrön i regnskogen, understryker Thomas Defler.

Läs också

Kanske är du intresserad av...