Orangutanger jagas för att ätas

Flera hundra borneoorangutanger jagas varje år i Indonesien för att bli mat, eller för att djuren utgör ett hot mot odlingar, visar en ny undersökning.

20 november 2011 av Ker Than, National Geographic News

Orangutanger i Indonesien hotas av utrotning på grund av att människor äter upp dem. Det avslöjar en ny undersökning.

Flera hundra av de stora människoaporna jagas varje år för köttets skull, eller för att de utgör ett hot mot odlingar i landets Kalimantanregion på ön Borneo. Det visar undersökningen, som genomförts bland 7000 bybor i området.

Resultatet av undersökningen tyder på att mellan 750 och 1790 orangutanger dödas varje år i Kalimantan. Antalet är stort nog för att utgöra ett allvarligt hot mot orangutangernas fortsatta existens i Kalimantan, säger undersökningen.

Det finns två olika arter av orangutang, borneoorangutang och sumatraorangutang. Organisationen International Union for Conservation of Nature betraktar båda som hotade, men den nya undersökningen omfattar bara borneoorangutanger, som lever i Kalimantan.

Forskare uppskattar att om mer än en procent av orangutanghonorna i ett bestånd dödas per år, kommer beståndet att utrotas. Det innebär dystra utsikter för människoaporna i Kalimantan.

Om man antar att lika många honor och hanar dödas, försvinner årligen mellan 375 och 1550 orangutanghonor. Det är mellan 0,9 och 3,6 procent av det totala beståndet av orangutanghonor i Kalimantan.

Människor mot orangutanger

Viltekologen Amy Dickman vid University of Oxford i England säger att hon inte är överraskad av antalet orangutanger som dödas i Indonesien.

Inte desto mindre ”överraskas människor ofta av dödandets omfattning”, säger Amy Dickman, som leder ett så kallat WildCRU-projekt (Wildlife Conservation Research Unit). Projektet finansieras via programmet Big Cats Initiative under National Geographic Society, som äger National Geographic News, och det fokuserar på konflikter mellan människor, lejon och andra stora köttätare i Tanzania.

”Folk är väldigt fokuserade på förlusten av habitat, och det bör man vara, men det leder ofta till att balansen förskjuts, så att de vilda djuren förflyttar sig in i områden som domineras av människan, där de utlöser konflikter och mycket snabbt dödas.”

Problemet är dessutom att människan ofta står som vinnare i konflikter med vilda djur, säger Amy Dickman, som inte har medverkat i undersökningen.

”I dag har människor betydligt dödligare sätt att reagera på i konfliktsituationer”, säger Amy Dickman.

”Förr kunde de döda djur med hjälp av enkla fällor eller spjut, nu har man redskap som gift, automatgevär och sprängmedel, och det gör den dödliga kontrollen av djuren betydligt effektivare.”

Samexistens med vilda djur

En möjlig ljuspunkt är dock att det enligt undersökningen är bara ett litet antal människor som har dödat en orangutang. Undersökningen visar dessutom att majoriteten av de människor i Kalimantan som dödar orangutanger, dödar bara ett enda eller ett fåtal djur.

”Det tyder på att de flesta av de människor som dödar, gör det för att situationen uppkommer av en slump”, skriver författarna i tidskriften PLoS ONE från den 11 november, ”och därför kommer det kanske att vara relativt lätt att övertyga människor om att ett sådant dödande inte längre är samhällsmässigt acceptabelt”.

Amy Dickman vid University of Oxford säger att en viktig metod för att sätta stopp för konflikterna mellan människor och vilda djur är att ge människor en möjlighet att fredligt samexistera med djuren.

I Tanzania har Amy Dickmans WildCRU-grupp exempelvis hjälpt bybor att skaffa bättre inhägnader till husdjuren. Detta initiativ har reducerat antalet rovdjursattacker mot tamdjur från i genomsnitt två i veckan till noll.

Läs också

Kanske är du intresserad av...