Armbågsrum för myskoxen

Den stora myskoxen har lufsat runt på jorden länge, men vissa bestånd är hotade. NG stöder nu ett projekt som spårar myskoxar för att se var de kan vara i fara.

16 mars 2010

Faktum är att denna 360 kilo tunga släkting till får och getter har levt i Arktis i cirka en miljon år sedan den pleistocena eran. Forskarna vill nu försäkra sig om att den även i framtiden kommer att leva i dessa kalla trakter.

En del naturvårdare fruktar att bestånd av myskoxar, i synnerhet i de sydligaste områdena (karta till vänster), kan drabbas av klimatförändringar. Blöta vintrar kan betyda svåra tider för oxarna, om djup snö och is förhindrar tillgång till föda. Varma höstar kan leda till sjukdomar eller ogästvänliga habitat. Allt detta kan göra att myskoxen får problem med att fortplanta sig.

I Alaska, där de vilda myskoxarna dog ut på 1800-talet, har man lyckats bäst med att återintroducera de stora djuren. Omkring 4300 av världens 150000 myskoxar lever där. I viltreservatet Arctic National Wildlife Refuge har beståndet dock minskat med 50 procent det senaste årtiondet. Biologen Joel Berger har med stöd från NG börjat spåra myskoxar med GPS-halsband för att se var bestånden kan vara i fara och varför. Han säger att utrymme är viktigt för deras överlevnad, så att de kan förflytta sig från områden som inte erbjuder nog med föda för dessa överlevare från istiden.

Läs också

Kanske är du intresserad av...