Äter isbjörnar ägg för att överleva?

Isbjörnar som tvingats upp på land tidigare till följd av global uppvärmning, hittar näringsrika delikatesser på land i form av gåsägg, säger experter.

9 november 2010 av Ker Than, National Geographic News

Isbjörnar kan ha satt ägg från snögäss på menyn för att överleva i de arktiska områden där havsisen smälter på grund av global uppvärmning, säger forskare.

Isbjörnar jagar normalt sälar ute till havs och återvänder till land, när temperaturen på våren gör att de isflak som björnarna använder för att jaga och vila på smälter. Klimatförändringar har emellertid fått havsisen att smälta tidigare år för år, och det har tvingat isbjörnarna att gå upp på land tidigare.

I en tidigare undersökning har biologen Robert Rockwell och hans kollega Linda Gormezano visat att isbjörnar i Hudson Bay i Kanada återvänder till land omkring två veckor tidigare än de har gjort förr – mot slutet av juni i stället för i mitten av juli.

Den tidiga ankomsten betyder att björnarna återvänder till land ungefär vid den tidpunkt, då häckande snögäss i Hudson Bay ruvar på sina ägg.

Normalt utgör ägg från snögäss föda för labbar och fjällrävar. Isbjörnar är dock kända för sin glupande aptit: En isbjörn lär ha hållit en ”gåsäggsorgie”, säger Robert Rockwell, då den åt över 800 ägg på fyra dagar.

Uppgifter som denna har fått en del forskare att oroa sig för att isbjörnar kraftigt ska decimera eller utplåna bestånd av häckande snögäss.

Med hjälp av ny forskning, som nyligen publicerats i tidskriften Oikos, visar Robert Rockwell och hans forskarlag dock att det nuvarande stora beståndet av snögäss inte är hotat av björnarna. Däremot kan äggen vara en värdefull extra födokälla, när isbjörnarna tvingas avsluta sin säljakt tidigt.

Ägg från snögäss är inte bara omkring dubbelt så stora som hönsägg, de innehåller även mycket mer näring, säger Robert Rockwell, som arbetar som forskare på USA:s naturhistoriska museum och dessutom är professor vid City University i New York.

Att svälja ett gåsägg är som att ”äta ett drygt hekto smör”, säger han. Robert Rockwell uppskattar att om en isbjörn äter omkring 88 ägg från snögäss, så får den i sig en kalorimängd som motsvarar en säl.

Björnar och gäss ”missar ibland varandra”

Snögäss är flyttfåglar, som tillbringar vintrarna i varmare delar av Nordamerika. Fåglarna anländer i regel till de arktiska områdena för att häcka omkring slutet av maj och stannar där till och med augusti.

Flera miljoner snögäss kommer varje år till Kanada för att häcka, och varje hona lägger i genomsnitt fyra ägg.

Snögäss betraktas för närvarande som en art som enligt naturvårdsorganisationen International Union for Conservation of Nature inte är det minsta hotad, eftersom den har ett stort utbredningsområde och ett stort globalt bestånd, som dessutom verkar växa.

Roberts Rockwells första forskningsresultat tydde på att isbjörnar höll på att utveckla en oroväckande aptit på den nya födokällan. Biologen hade till och med fått rapporter om en del björnar som hade kommit iland, innan havsisen smälte, för att frossa på gåsägg.

Den nya undersökningen pekar emellertid på att fåglarna kan känna sig helt trygga.

Med hjälp av historiska sammanställningar har Robert Rockwell och hans kollegor simulerat tidsförloppet för fyra begivenheter, som inträffar under den arktiska våren: havsisens uppbrott, isbjörnarnas vandring in mot land, snögässens flyttning norrut och äggläggningen.

Resultaten visade att även om de båda arternas tid på land i stigande grad kommer att överlappa i takt med att den globala uppvärmning fortsätter, så kommer det alltid att finnas ”missar” – år då björnarna inte anländer när gässen häckar.

”Det är en helt naturlig variation [i klimatet]”, säger Robert Rockwell. ”Det krävs bara att det ibland kommer ett år utan att arterna möts för att gåsbeståndet ska återställas.”

Isbjörnar förväntas komma upp på land ännu tidigare under kommande år, så gåsägg kan få allt större betydelse som en viktig födokälla för dem.

”Björnar är björnar”, säger Robert Rockwell. ”När de hittar en födokälla så utnyttjar de den.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...