Dafnier utvecklar taggar som försvar

Vi människor tycker själva att vi är ganska komplexa varelser, men när det kommer till antalet gener, kan vi inte mäta oss med en nästan mikroskopisk dafnie.

9 augusti 2011

Av alla djur vars gener har kartlagts, är det Daphnia pulex, en viktig sötvattenart, som har flest gener i sin arvsmassa. Dessutom använder den dem på ett spektakulärt vis, rapporteras det från den internationella organisationen Daphnia Genomics Consortium.

Dafniens gener reagerar på miljön omkring den, bland annat rovdjur, och kan utveckla hjälm och taggar för att försvara sig – på bara en generation. Eftersom dafnier intar sin föda genom att filtrera vatten, reagerar de även snabbt på kemiska signaler och kan anpassa sig till gifter i miljön.

Forskare från Daphnia Genomics Consortium säger att människan har mycket gemensamt med denna inte så enkla dafnie. Det kan hända att vi inte kan utveckla taggar i självförsvar, men tack vare dafniens enorma arvsmassa, kan vi kanske lära oss något om hur våra egna gener påverkas av föroreningar.

Läs också

Kanske är du intresserad av...