Dinosaurie med stort överbett hittad

Primitiv rovdinosaurie fyller en lucka i de fossila källorna, säger experter.

15 april 2011 av Brian Handwerk, National Geographic News

En nyligen upptäckt dinosaurieart fyller luckan mellan den tidigaste kända gruppen rovdjur och mer avancerade djur som Tyrannosaurus rex, framgår det av en ny undersökning.

Den primitiva dinosaurien, som hittades vid den fossilrika utgrävningsplatsen Ghost Ranch i New Mexico i USA, levde för omkring 205 miljoner år sedan.

Dinosaurien, som var stor som en stor hund, har ett mycket ovanligt kranium, säger Hans-Dieter Sues, en av forskarna bakom undersökningen och ryggradsdjurspaleontolog på USA:s naturhistoriska museum i Washington D.C.

”Den har en djup, kort nos och hemska framtänder. För en rovdinosaurie är det en kranieuppbyggnad som är helt oväntad vid denna tidiga tidpunkt i utvecklingshistorien”, säger Hans-Dieter Sues.

Det speciella utseendet har gett den nya dinosaurien namnet Daemonosaurus chauliodus, som är grekiska och betyder ”ond ande med utstående tänder”.

Tidigaste dinosaurierna var överlevare

De äldsta kända dinosaurierna levde i nuvarande Sydamerika under den sena delen av trias för cirka 230 miljoner år sedan. Gruppen omfattade tidiga versioner av rovdjur som gick på två ben och är kända som theropoder eller rovdinosaurier.

En stor lucka i de fossila källorna efter denna period har dock gjort att många experter ansett att dessa tidiga dinosaurier helt enkelt dog ut.

”Teorin”, säger Hans-Dieter Sues, ”var att det skedde en tidig artspridning av dinosaurier ... men sedan dog de ut, och mer avancerade rovdjur tog över under sen trias och förgrenade sig senare vid övergången mellan trias och jura, då vi vet att rovdinosaurier utvecklades i många riktningar och växte kraftigt i storlek.”

Fyndet av Daemonosaurus binder samman de båda grupperna av dinosaurier.

”Vår nya dinosaurie, tillsammans med en annan, som hittades för ett par år sedan ... på samma plats, tyder på att dessa primitiva dinosaurier redan omfattade ett antal tidiga theropoder, och att de överlevde hela vägen genom trias och nästan till början av juraperioden."

Nytt fynd fyller en lucka

Än så länge är Daemonosaurus känd enbart utifrån sitt fossila kranium och sina nackkotor.

Fossilen visar dock att dinosaurien har flera drag – bland annat håligheter i kotorna, som har att göra med andningssystemet – som fyller den evolutionära luckan mellan de tidigaste dinosaurierna och nästa grupp av rovdinosaurier som utvecklades.

Det faktum att dinosaurien har hittats i New Mexico tillfogar ytterligare en intressant aspekt till upptäckten, säger Hans-Dieter Sues.

”Vi misstänkte att de tidigaste dinosaurierna hade hittat till norra halvklotet på den tiden då Pangea fortfarande existerade, och att djuren kunde gå omkring på torra land. De fossila fynden var dock begränsade till Sydamerika”, säger han.

”Det nya fyndet är ytterligare bevis för att de tidigaste dinosauriearterna hade en större utbredning, och att det är på grund av de ofullständiga fossila källorna som vi bara har hittat dem i Argentina och Brasilien.”

Den nya dinosaurien har beskrivits i tidskriften Proceedings of the Royal Society B från den 13 april.

Läs också

Kanske är du intresserad av...