Skandinaviska dinosaurier fanns främst i Sverige och på danska Bornholm.

© SHUTTERSTOCK/YURIY PRIYMAK/STOCKTREK IMAGES/GETTY IMAGES/ MICHAEL B.H.

Forskare har hittat dinosauriefotspår i Skandinavien

Forskare har hittat fotspår, tänder och benrester från upp emot 20 olika dinosaurier som levde i det område som i dag är Skandinavien.

30 augusti 2017 av Malene Breusch Hansen, Illustrerad Vetenskap

Flera dinosauriearter har vandrat runt i det område som i dag heter Skandinavien. 

Fotspår, tänder och benbitar har hittats från omkring 20 olika dinosaurier – de flesta i Sverige. 

>> Läs mer om de förhistoriska giganterna - köp vår tidning här.

Klimatet i Skandinavien under dinosauriernas dominans på jorden passade jätteödlorna fint. 

ANKYLOSAURIDAE SAICHANIA:

Ankylosauridae saichania var en växtätare som var två ton tung. Kroppen hade ett starkt pansar med taggar. Dinosaurien försvarade sig mot rovdjur med sin svans och slogs med den som en klubba.

DROMAEOSAUROIDES BORNHOLMENSIS:

Dromaeosauroides bornholmensis var en mindre rovdinosaurie som var omkring tre meter hög över skuldrorna. Den var släkt med den snabba dinosaurien Velociraptor och hade en tät fjäderdräkt.

Dinosaurerne stortrivedes i det skandinaviske klima

Då låg norra Europa betydligt närmare ekvatorn, och den globala temperaturen var också något högre än i dag - särskilt i de arktiska områdena. Förhållandena gjorde klimatet i Skandinavien subtropiskt. 

Sediment från dinosauriernas storhetstid under de geologiska perioderna trias, jura och krita ligger dock gömda långt under jordytan på de flesta ställen i Skandinavien. 

Många av sedimenten ligger som ren kalk avsatt i havet, där forskarna inte kan komma åt att gräva efter dinosaurierester. Det är anledningen till varför få dinosaurierester hittats i Skandinavien. 

Läs också

Kanske är du intresserad av...