En förhistorisk orm gör sig klar att ta en nykläckt dinosaurie i denna rekonstruktion av 67 miljoner år gamla fossil funna i Indien.Innan ormen hann attackera fylldes boet dock med lera från en närbelägen kanal, som översvämmades på grund av kraftigt regn. Det dödade och begravde ormen och dess byte tillsammans.Ormens avbrutna måltid ger en sällsynt inblick i förhistoriska ormars matvanor och de faror som nykläckta dinosaurier var utsatta för, säger Jeffrey Wilson.

Galleri: Ormen mot dinosaurien

Forskare har upptäckt ett dinosauriebo, i vilket en orm gör sig redo att äta en dinosaurieunge.

12 mars 2010

Forskare har upptäckt ett dinosauriebo, i vilket en orm gör sig redo att äta en dinosaurieunge. Foto: Ximena Erickson, Bonnie Miljour och Tyler Keillor

Dessa stenbitar utgrävda i Gujarat i Indien innehåller ben från den 3,5 meter långa ormen och den nykläckta sauropod, som ormen inte hann äta, innan båda dog. Tre okläckta sauropodägg begravdes också. Saurpoder var långhalsade växtätare. Foto: Wilson m fl, PLoS Biology

Ett diagram visar hur ormens kropp var positionerad när den dog. Forskarna anser att den gled ned till den försvarslösa ungen efter att ha känt sauropodens rörelser, när den knäckta skalet på ägget.På grund av sauropodens unga ålder kan forskarna inte avgöra dess art. De utgår dock från att det är en titanosaurie – en sauropod art som blev 20 meter lång eller mer. Tidigare fynd av fossil i området tyder på att titanosaurier var vanliga i området. Foto: Wilson m fl, PLoS Biology

Forskningsassistenten Shiva Rathore håller två nyligen utgrävda fossil av dinosaurieägg. Flera tusen ägg har hittats i västra och centrala Indien. Innan den identifierades som dinosaurieägg kallade folk i trakten dem för kanonkulor. Foto: Monica Wilson

Tre sauropodskal bredvid ett indiskt mynt. Äggsalen har en knölig och ytterst porös yta, vilket visar att boet sannolikt var täckt av ett tunt lager jord eller vegetation. Foto: Monica Wilson

Läs också

Kanske är du intresserad av...