T. rex var kanske kannibal

Den mäktiga Tyrannosaurus rex hade inget att frukta, förutom kanske sina egna artfränder, visar gnagda fossila ben.

20 oktober 2010 av Brian Handwerk, National Geographic News

Paleontologen Nick Longrich vid Yale University i USA höll på att undersöka dinosaurieben, som hittats i den amerikanska delstaten Montana, när han lade märke till några djupa märken i ben, som ännu inte identifierats.

Märkena måste ha gjorts av ett stort rovdjur, förklarar han, och när de mystiska fossilen bildades för 65 miljoner år sedan, var T. rex det enda nordamerikanska rovdjur som var stort nog och utrustad med tänder som kunde åstadkomma sådana märken.

Fyndet, som inte såg så anmärkningsvärt ut, tog dock en makaber vändning, när Nick Longrich upptäckte att ett av benen med bitmärken härrör från en T. rex, vilket pekade på kannibalism.

Detta tåben ”har jättestora bitmärken från en rovdinosaurie, och den enda som fanns vid den tidpunkten var T. rex”, säger han. ”Det var faktiskt den enda slutsats jag kunde komma fram till.”

Ytterligare analyser av flera andra fossilsamlingar ledde till fyndet av tre andra ben från T. rex med liknande bitmärken.

Nick Longrich och hans kollegor har en teori om att de stora rovdjuren kanske har ägnat sig åt kannibalism då och då, men de vet inte om dinosaurierna kämpade till döden med varandra eller om de åt kadaver av andra T. rex.

Kannibalism bland T. rex påminner om dagens reptiler

Många nutida rovdjur, däribland avlägsna släktingar till dinosaurier som komodovaraner och krokodiler, är kända för sitt kannibalistiska beteende, i synnerhet gentemot sina egna ungar.

Även om beteendet inte är väldokumenterat bland dinosaurier, anser forskare att Majungatholus atopus, en nio meter lång rovdinosaurie, åt individer av sin egen art på ön Madagaskar för 65 miljoner år sedan.

Hans-Dieter Sues, som leder avdelningen för ryggradsdjurspaleontologi på USA:s naturhistoriska museum i Washington D.C., är inte överraskad av att T. rex kanske hade smak för sina artfränder.

”Alla slags köttätare livnär sig på döda djur, som egentligen bara är kött som ligger och väntar på att tas”, säger Hans-Dieter Sues, som inte själv medverkat i undersökningen.

”Även grisar, som är både kött- och växtätare, äter döda grisar. Det är inget ovanligt.”

Var uppäten T. rex lämningar från en dinosaurie?

Ett enskilt spår indikerar om den uppätna T. rex dödades eller åts av en asätare, påpekar Nick Longrich: De kannibalistiska bitmärkena ser ut att ha gjorts en tid efter döden.

”Det är lite som kalkonen den femte dagen efter Thanksgiving. Man försöker skrapa av de sista köttbitarna på den”, säger han. ”Om tårna har varit intressanta, måste kadavret i stort sett ha varit renskrapat.”

Det bevisar dock inte att T. rex bara var asätare, påpekar Nick Longrich, vars undersökning publicerades den 15 oktober i internettidskriften PLoS ONE.

”Jag vill inte utesluta möjligheten för ett slags kamp mellan arter”, säger han.

”Det ser vi i dag, när djur som björnar och lejon dödar varandra. De konkurrerar inbördes, och bästa sättet att bli av med sin konkurrent på är att göra sig av med honom för tid och evighet.”

Tyrannosaurus Rex

En illustratörs återgivning av en Tyrannosaurus rex. Illustration: Roy Andersen, National Geographic

Läs också

Kanske är du intresserad av...