Elefanthannar i flock

Elefanthannar anses vara enstöringar, men nya observationer tyder på att de är mer sociala än man trott.

27 juni 2010

I elefanternas matriarkaliska värld är elefanthannarna mest kända som enslingar. Medan honorna livet igenom behåller en nära koppling till en familjegrupp, lämnar hannarna gruppen. Ibland slår de följe med en annan elefanthanne eller samlas i löst sammanhållna grupper med flera andra.

Eller gör de? Beteendebiologen Caitlin O’Connell-Rodwell vid Stanford University har under en sex år lång studie i Etosha nationalpark i Namibia observerat långvariga grupperingar bland en fast sammansvetsad grupp av unga, vuxna och äldre elefanthannar i åldrar upp till 55 år. De äldre hannarna fungerar som mentorer och medlare och ser till att en sträng social hierarki upprätthålls, så att de med lägst rang hålls under kontroll, när hormonerna rasar, och konflikter sjuder under ytan.

Namibia drabbas ofta av torka och rangordningen kommer tydligast till uttryck, när vatten är en bristvara. ”Under torra år är rangordningen till allas fördel”, säger Caitlin O’Connell-Rodwell. ”Alla vet sin plats.” De unga böjer sig ofta för de äldre – på så sätt får alla dricka under ordnade former.

Läs också

Kanske är du intresserad av...