Antarktiska rovfåglar kan läsa av ditt ansikte

NYA RÖN: I Antarktis attackerar labbarna de människor som vågar närma sig deras bon mer än en gång. De kloka rovfåglarna känner nämligen igen ansikten.

12 april 2016 av Nadia Deleuran

Det är som taget ur en rysare av Alfred Hitchcock – rovfåglar attackerar intet ont anande människor.

Enligt en ny studie uppvisar labbarna i Antarktis ett aggressivt beteende mot personer som tidigare varit i närheten av rovfåglarnas bon.

”Jag var tvungen att försvara mig mot fåglarnas angrepp. När jag var tillsammans med andra forskare flög fåglarna över mig och försökte slå mig. Trots att jag hade bytt kläder följde de efter. Fåglarna kände igen mig, oavsett vad jag hade på mig”, säger forskaren Yeong-Deok Han, doktorand vid Inha University i ett pressmeddelande.

Två forskare är iförda likadana kläder. Den ene har tidigare närmat sig fåglarnas bo, vilket den andre inte har gjort. Då blir det tydligt att fåglarna känner igen ansiktet på den som tidigare varit vid boet och därefter flyger rakt mot den personen.

Rovfåglarna hämnas gärna

Labbarna har utpräglade kognitiva förmågor, som gör att de kan känna igen människors ansikten och skilja dem från varandra. Ju fler interaktioner rovfåglarna har med en och samma person, desto lättare har de att känna igen honom eller henne.

”Det är fascinerande att labbarna, som kommer från platser där det inte finns några människor, känner igen oss efter endast 3–4 besök. Det verkar som om de har väl utvecklade kognitiva egenskaper”, säger forskaren doktor Won Young Lee i pressmeddelandet.

Läs också

Kanske är du intresserad av...