Blev fåglarna för tunga för att flyga?

Ny undersökning pekar på att förfäderna till flygoförmögna fåglar som strutsar och emuer på allvar sökte sig ned mot marken först efter att dinosaurierna utrotats för 65 miljoner år sedan.

15 februari 2010 av Carolyn Barry, Sydney, National Geographic News

Dinosauriernas plötsliga försvinnande öppnade nya, rovdjursfria nischer, i vilka det fanns gott om föda, och där det inte var nödvändigt att kunna flyga för att komma undan fort, säger undersökningens ledare, Matthew Phillips vid Australian National University i Canberra.

Undersökningen visar att fåglarna från den tidpunkten blev så kraftiga att de blev för tunga för att flyga, oavsett om de ville eller ej.

Med hjälp av fossilt DNA har Matthew Phillips och hans kollegor analyserat genomet hos en jättelik moa, en utdöd, flygoförmögen fågel, som levde i dagens Nya Zeeland.

Forskarna upptäckte att moans närmaste släktingar var stubbstjärthöns – små, marklevande fåglar, som fortfarande finns i Sydamerika, och som i stort sett inte kan flyga.

Under större delen av perioden krita (146 till 65 miljoner år sedan) satt Sydamerika, Nya Zeeland, Australien och Antarktis ihop som en del av den södra superkontinenten Gondwana. För cirka 80 miljoner år sedan slets Nya Zeeland loss från Gondwana.

Forskarna anser att en av moans förfäder kanske har flugit från någon annanstans – möjligen det som sedermera blev Sydamerika – till Nya Zeeland, där fågeln hoppade ned på marken och med tiden utvecklades till moan.

Om de flygoförmögna fåglarna utvecklades art för art, som den nya forskningen tyder på, utmanar det enligt undersökningen en tidigare teori, som går ut på att flygoförmögna fåglar utvecklades från en gemensam, flygoförmögen förfader.

”Vi visste vilken enorm inverkan [utplånandet] hade på dinosaurier, men hade inte motsvarande kunskap om fåglar och däggdjur”, säger Matthew Phillips. ”Denna forskning ger en fingervisning om att det var en viktig milstolpe i utvecklingen av moderna fåglar.”

De nya upptäckterna ser också ut att lösa den gamla gåtan med hur flygoförmögna fåglar kunde hamna på olika kontinenter.

”Det har funnits många märkliga teorier om hur [till synes flygoförmögna] fåglar korsade havens barriärer”, säger Matthew Phillips. ”Men det faktum att dessa fåglar alla hade varsin förfader, som kunde flyga, förklarar hur de nådde olika landmassor – de flög.”

Forskningsresultaten har publicerats i januarinumret av tidskriften Systematic Biology.

Läs också

Kanske är du intresserad av...