Flamingor använder ”smink”

De färgsprakande fåglarna smörjer fjädrarna med olja med rosa färgämnen under parningssäsongen.

16 november 2010 av Matt Kaplan, National Geographic

Det finns en anledning till att flamingor är så vackert rosa: fåglarna använder ”smink” för att göra intryck på sin partner, visar en ny undersökning.

Forskare har länge utgått från att flamingors fjädrar ändrar färg bara för att fjäderdräkten bleknar i solen eller av en slump förändras av organiska ämnen.

Efter att ha studerat flamingor vid den biologiska forskningsstationen Doñana i Spanien insåg ornitologen Juan Amat emellertid att något annat låg bakom.

”Vi lade märke till att vuxna flamingor förlorade sin rosa färg, så snart ungarna hade kläckts”, säger han.

De vuxna återfick senare sin välkända, rosa fjäderdräkt, ”men de bytte inte fjädrar, så vi funderade på om kanske något kosmetiskt kunde ligga bakom”.

Färgskala för flamingor

För att undersöka denna hypotes studerade forskarna årstidsvariationer i flamingornas färger i tre våtområden i Spanien. Samtidigt iakttog forskarna fåglarnas häckningsvanor, fjäderputsning och parningsaktiviteter.

Utifrån observationer med kikare tilldelade forskarna varje flamingo ett färgvärde på en skala från 1 till 3, som gick från mycket blek till kraftigt rosa.

Forskarna upptäckte att färgvärdena sjönk från i genomsnitt 1,7 i februari – parningssäsongens kulmen – till i genomsnitt 1,0 i maj, juni, juli, augusti och september, när fåglarna skötte de nykläckta ungarna. I oktober steg värdena på nytt till 1,6.

Som alla andra fåglar producerar flamingor olja i körtlar vid stjärtfjädrarna. Fåglarna stryker ut oljan över sina fjädrar med näbben.

Man vet att oljan gör att fjädrarna håller längre och dessutom gör dem vattenavvisande. Juan Amat misstänkte dock att flamingorna kanske även använde oljan för att färga fjädrarna.

Flamingor får sin färg från färgämnen som kallas karotinoider, som fåglarna får i sig via sin kost bestående av alger och små kräftdjur.

Flamingofjädrar innehåller redan från början en viss mängd karotinoider. Med utgångspunkt i prover som tagits på flamingor i fångenskap fann Juan Amat och hans kollegor att oljan innehåller höga halter av dessa färgämnen.

Rosa är hett

Forskarna noterade att hos både hannar och honor blev beteendet att smörja in fjädrarna med olja mer utpräglat under parningssäsongen.

Ju kraftigare rosa, desto attraktivare är i regel fågeln – så flamingorna stryker sannolikt på oljan som smink för att göra sig mer eftertraktade, säger Juan Amat.

”Det var en mycket spännande upptäckt”, säger han.

”Vi vet att andra fåglar, till exempel lammgamen, tar lerbad, som gör att deras fjädrar skimrar. Nu får vi ta en titt på dessa arter för att se om de använder smink på samma sätt som flamingorna.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...