Hur vet fåglar hur de ska bygga bo??

Fåglars förmåga att bygga bo är medfödd, men vissa arter verkar lära sig att bygga finare bon med åldern.

11 april 2013

Alla fåglar har ett medfött beteende som kan användas direkt, utan att behöva läras in. Det gäller till exempel flyttning, parbildning och födosök – och i regel också bobyggande. Förmågan att bygga bo ligger i den enskilda fågelns gener och är gemensam för alla individer av samma art.

Under tusentals år har fåglarnas beteende utvecklats i samverkan mellan ärftliga egenskaper och miljön de vistats i. Svanar bygger bo på sitt vis och vråkar på sitt. Vissa arter, exempelvis falkar och ugglor, bygger inte bon. En del fåglar nöjer sig med att bara slänga ihop en hög med pinnar, medan andra bygger de mest konstfärdiga bon man kan tänka sig.

Hos arter som är extremt noga med hur bona konstrueras, såsom stjärtmesen, tycks inlärda beteenden också spela in, även om boets arttypiska form förblir den samma. En del ungfåglar bygger slarvigare än äldre, erfarna fåglar, vilket tyder på att de små detaljerna behöver läras in. Då kanske fågeln provar sig fram eller möjligen iakttar skickliga artfränder.

Läs också

Kanske är du intresserad av...