Schimpanser i gängkrig

Enligt en ny undersökning dödar ”gäng” av schimpanser sina rivaler i ett försök att utöka sitt revir.

28 juni 2010 av John Roach, National Geographic News

Forskare har länge vetat att schimpanser ibland kan döda varandra. Nu visar ny forskning, som publicerats i tidskriften Current Biology, emellertid att människans närmaste nu levande släkting ibland tar till våld för att utöka sitt revir.

Forskare har observerat patrullgrupper bestående av mestadels hannar, som skickats ut av en schimpansflock på 150 individer vid Ngogo i Kibale nationalpark i Uganda. Schimpansgängen dödade 21 av sina grannar mellan 1999 och 2008.

Under angreppen användes ”enbart nävar och fötter”, säger John Mitani, antropolog vid University of Michigan i USA och ledare för undersökningen, i ett mejl från Uganda. ”Ett stort antal schimpanser slår offren med [både händer och fötter]. Jag antar att offren dör av inre skador.”

”Offren blir i regel fullständigt omringade och har ingen chans att komma undan”, tillägger han.

Utökning av schimpansrevir

Schimpanserna i Ngogo har under årens lopp tillfogat flera mindre landområden till sitt 29 kvadratkilometer stora revir, säger John Mitani.

”Förra sommaren var det dock överraskande hur mycket ny mark de lade under sig”, säger han. “Det var ett rejält revir.”

Erövringen på 6,4 kvadratkilometer land förra sommaren tyder på att våldet i princip är ett territorialkrig för att få tillgång till föda.

Ngogoschimpanserna har redan börjat frossa på Morus mesozygia, ett eftertraktat fruktträd, som växer i det nyligen erövrade reviret, konstaterar Mitani.

Forskarna antar dessutom att det kanske finns ytterligare en fördel för den inträngande schimpansflocken.

”Honor från grannflocken, vars revir har erövrats, ansluter sig kanske till Ngogogruppen”, säger John Mitani och förklarar att schimpanshonorna för det mesta lämnar den flock de fötts i, när de blir könsmogna.

Med sitt nyerövrade land kan Ngogoflocken av schimpanser verka mer attraktiv att ansluta sig till för kringvandrande honor, eftersom flocken förfogar över fler resurser.

”Detta har inte skett ännu, det kan det göra. Och framöver kan fler schimpanshonor ansluta sig till Ngogogruppen på grund av denna erövring av land”, säger han.

Ger schimpansgäng en inblick i vårt eget beteende?

Den dokumenterade erövringen av land är ”spännande”, säger Jill Pruetz, som är antropolog vid Iowa State University i USA och studerar schimpanser och andra primater.

Hon varnar dock för att utvidga upptäckten till att omfatta alla schimpanser, eftersom man [i stort sett inte] har observerat granndråp utanför underarten östafrikanska schimpanser (Pan troglodytes schweinfurthii).

”En generalisering till alla schimpanser, däribland de tre andra underarterna, med avseende på beteende håller inte och kan vara ganska farlig, när man tänker på tendensen att utvidga sådana upptäckter till spekulationer om mänsklig aggression”, skriver hon i ett mejl från Senegal, där hon studerar schimpanser på den trädbeväxta savannen.

Undersökningens ledare, John Mitani, håller med om att upptäckterna förmodligen inte säger särskilt mycket om de mycket mer olikartade och komplexa orsakerna till att människor ägnar sig åt krig. I själva verket, säger han, kan undersökningen kanske ge en inblick i hur mänskligt samarbete har uppstått.

”Den dödliga aggression som vi har iakttagit mellan flockar är ett uttryck för samarbete, eftersom den involverar grupper av hannar, som angriper andra”, påpekar han.

”Under förloppets gång har våra schimpanser fått mer land och fler resurser, som därefter delas med andra i gruppen.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...