Upptäck en fågel

Känner du igen fågeln på bilden eller behöver du en ledtråd – eller rent av fem ledtrådar?

3 februari 2015
  1. Denna rovfågel finns på alla kontinenter.

  1. Den har en vingbredd på upp till 115 cm, och honan – som är störst – kan väga 1,3 kilo. Den har en grå ovansida och en vit- och svartstrimmig undersida.

  2. Dess föda består av medelstora fåglar som duvor, änder, trastar och kråkor.

  3. Fågeln har varit lokalt utrotad på grund av miljögifter, bland annat i Sverige, men sedan år 2000 pågår ett avelsprojekt med utsättning i Bohuslän.

  4. Tillsammans med jaktfalken och duvhöken har fågeln traditionellt använts som jaktfågel.


SVAR: pilgrimsfalk (Falco peregrinus)

Kikare för fågelälskare

Köp en prenumeration på National Geographic så får du samtidigt en proffskikare – oumbärlig för alla fågelälskare.

Köp erbjudandet här

/dme:image

Läs också

Kanske är du intresserad av...