Vilken fågel flyger längst??

Varje år är det många fåglar som flyttar långt. Vilken fågel är det då som flyger längst?

12 augusti 2014

Den lilla, eleganta fågeln silvertärnan, Sterna paradisaea, som bland annat häckar i Sverige, är sannolikt den fågel som flyttar längst av alla. Trots att den väger mindre än 125 gram, tyder ringmärkning och övervakning av fågeln på att kolonier som häckar i Arktis, bland annat i Grönland, på hösten flyttar tvärs över Atlanten till Västeuropa och vidare längs Västafrikas kuster till farvattnen i Antarktis.

Med resan tillbaka igen blir det minst 70000 kilometer varje år. Silvertärnan häckar i kolonier längs kuster. I Europa så långt söderut som den nederländska Vadehavskusten och hela vägen upp till Arktis, så långt norrut som det finns öppet hav på sommaren. Fågeln är fridlyst, men inte hotad.

Läs också

Kanske är du intresserad av...