Familjen betyder allt för elefanter

Forskare har upptäckt att det kan ha stora konsekvenser att gallra i elefanthjordar. Elefanter är nämligen mycket beroende av att vara omgivna av andra elefanter, som de känner.

3 december 2014

Elefanterna får stressymptom

Att gallra i elefanthjordar kan få stora konsekvenser.

Graeme Shannon och Karen McComb vid University of Sussex i Storbritannien har studerat en flock elefanter, som genom gallring blivit föräldralösa, och som därefter placerats i nationalparken Pilanesberg i Sydafrika.

Forskarna fann att en praxis med att döda äldre elefanter och flytta de yngre i hjorden har mycket stora konsekvenser för beteende och social förståelse hos de överlevande djuren, och att det orsakar symptom liknande dem människor med posttraumatiskt stressyndrom lider av.

Elefanternas sociala beteende påverkas

Sydafrikanska viltvårdare tillämpade denna typ av gallring i elefantbestånden från 1960-talets mitt till 1995. För att bedöma hur det påverkar elefanterna, besökte de båda forskarna familjegrupper i Pilanesberg och i Kenyas nationalpark Amboseli, där man inte har gallrat i bestånden. De spelade upp inspelade läten från elefanter som varje elefant kände, och från några som de inte kände – och i alla åldrar.

Hjorden i Amboseli reagerade som förväntat genom att klumpa ihop sig och vara på sin vakt, när de hörde läten som varnade för allvarliga hot, men var lugnare, när lätet varnade för mindre faror. Elefanterna från Pilanesberg reagerade utan någon klar koppling mellan hotnivå och respons.

Biologerna anser att den onormala reaktionen beror på både det ursprungliga traumat och förlusten av förebilder. "Fundamentala sidor av elefantens komplexa sociala beteende kan förändras markant på sikt", säger de.

Elefanter överför kunskap till varandra, så det abnorma beteendet kan föras vidare i generationer.

Läs också

Kanske är du intresserad av...