Finns det pingviner på norra halvklotet?

På norra halvklotet finns bara en pingvinart, och den är hotad. Arten heter Galapagospingvin och lever vid och strax över ekvatorn.

Galapagospingvinen hör hemma på Galapagosöarna. Den är drygt 50 centimeter hög och väger omkring två kilo. Beståndet består av cirka 2000 individer och arten är klassad som hotad.

Galapagospingvinen hotas av väder och sjukdomar

Pingvinerna är sårbara för vilda katter, och många fruktar att de kan drabbas av malaria. Hittills har det största hotet dock varit extremt väder i samband med väderfenomenet El Niño, som på 1980- och 1990-talet decimerade pingvinantalet med 77 respektive 66 procent. Beståndet har bara långsamt hämtat sig, men är nu relativt stabilt.

Läs också

Kanske är du intresserad av...