Din laxbiff är farlig för urbeståndet - men inte på det sättet du tror

De ursprungliga norska laxbestånden är allvarligt hotade av odlade fiskar som är på villovägar. Men det finns en lösning...

16 september 2016 av Tobias Hjortkjær Schultz; Illustrerad Vetenskap

En gång var lax dyr lyxmat som var reserverad för festliga tillfällen eller mer välbärgade.

Nu hittar man fryst lax i varje frysdisk till priser som kan konkurrera med griskött och kyckling, något som gillas av fiskälskare i hela världen och dessutom är det ett strålande proteintillskott för en hungrig och ständigt växande världsbefolkning.

Moder natur får betala

Men det finns ett pris på utvecklingen och som så ofta är det moder natur som får betala kalaset.

”Vi löser ett problem, men vi skapar ett annat", konstaterar Kevin Glover, som är chefsforskare på Havforskningsinstituttet i Norge. Han och hans team publicerade nyligen en omfattande undersökning med en skrämmande slutsats: Existensen för världens kanske viktigaste laxbestånd är hotad - och det beror på människans inblandning. Odlad fisk som kommit på villovägar blandar sig nämligen med det naturliga beståndet och försvagar de ursprungliga stammarna till sådan grad att biologerna är bekymrade.

760 odlade laxar per vilda laxar

Norge är världens ledande producent av lax till kyldiskar över hela världen. Inte mindre än 380 miljoner atlantiska laxar lever i stora dammar i havet längs Norges kust. I jämförelse innehåller de norska älvarna endast totalt cirka 500 000 vilda laxar. Missförhållandet i antalet mellan vild och odlad lax skulle inte vara något problem - om den odlade laxen höll sig i sin fångenskap.

Snabbväxande men svaga

Men trots att produktionen är hårt reglerad lyckas hundratusentals norska odlade laxar ändå smita varje år och följa sin natur. De simmar mot ett färskvattensutlopp för att leka och därmed är blandningen med de vilda laxarna ett faktum. "Korsningsfiskar" är betydligt mindre härdiga och livsdugliga än de ursprungliga stammarna, som har anpassat sig till naturens förhållanden genom tusentals generationer. I gengäld växer korsningsfiskarna snabbare och är tuffa konkurrenter om födan för deras "renrasiga" släktingar.

Korsningarna dör

Laxyngel tillbringar sina första år i älven innan de simmar ut i havet och blir stora parningsmogna laxar som slutligen söker sig tillbaka till det vatten där de föddes för att där föra släktet vidare. De norska forskarna har kunnat se att en väsentligt lägre andel unga fiskar klarar resan ut i havet och tillbaka igen till de älvar där odlad fisk är inblandad, än i de älvar som är fria från odlad fisk.

Varje älv med laxar har sin egen laxstam och blott 1/3 av de ursprungliga laxstammarna är genetiskt sett utan inblandning av odlad lax. Den hårdast drabbade laxstammen består nu till 47 procent av odlad lax.

Vad gör man?

Den enkla lösningen på problemet är naturligtvis att sluta odla lax. Dessvärre skulle det troligtvis medföra betydligt större konsekvenser för naturen.

Mäter man miljöbelastning utifrån koldioxid, vattenförbrukning och kväveutsläpp hamnar nämligen fiskodling på de absolut renaste delarna av skalan när man jämför med i princip alla slags andra former av produktion av animaliskt protein. Dessutom verkar världens aptit på den här fisken vara omättlig och fiskeodling är ett vettigt alternativ till den globala överfiskning som hotar att dränera världshaven på fisk inom loppet av några årtionden.

Uppfödning i tankar

En av lösningarna är att flytta fiskodlingen från havet till land i stora tankar där man kan kontrollera odlingen. Den tekniken har man i princip använt sig av i Östasien i århundraden. Där sker den mesta fiskodlingen – motsvarande 2/3 av världens totala fiskodling – i stängda vattensystem och dammar på land. Där rör det sig dock om andra arter.

Lax och öring kan absolut födas upp på land, men det ställer stora krav på att vattnet är rent och det gör det hela till en dyr affär, något som inte lockar producenterna så länge de tillåts använda sig av dammar i havet.

Sterila fiskar

En annan lösning är att genmanipulera odlad fisk så att de helt enkelt blir sterila. ”Som jag ser det är det nästan den enda lösningen om vi ska bevara de ursprungliga laxstammarna och samtidigt ha kvar odlingarna i marina dammar", säger Kevin Glover från Havforskningsinstituttet i Norge.

Läs också

Kanske är du intresserad av...