Fisken med det vandrande ögat

Paleobiolog finner anteckning om 50 miljoner år gammalt fossil, som antyder att moderna plattfiskar uppstod genom en plötslig anatomisk förändring.

21 mars 2013

Plattfiskar som rödspättor liknar vanliga fiskar, när de kläcks. Efter två veckor har det ena ögat dock vandrat över huvudet till andra sidan. Deras anatomi är så säregen att kritiker av Charles Darwin en gång påstod att plattfiskar omöjligt kunde ha genomgått en gradvis evolution, eftersom de i sitt mellanstadie med ett öga, som bara delvis vandrat till andra sidan, skulle vara dåligt anpassade till omgivningen. En biolog föreslog i stället att moderna plattfiskar uppstått genom en plötslig anatomisk förändring.

Fram till år 2008 kände man inte till några fossil som kunde belysa övergången från symmetrisk till asymmetrisk fisk. Då fann paleobiologen Matt Friedman dock en anteckning om ett 50 miljoner år gammalt fossil, på vilket ena ögonhålan flyttat sig uppåt utan att ha vandrat helt över på andra sidan.

När han studerade uppgifterna tillsammans med ett annat liknande fossil av en Heteronectes chaneti, visste han att han hittat den felande länken i plattfiskens evolutionära utveckling.

Matt Friedman hoppas att de ska öka intresset för fiskfossil: ”De kan kasta ljus över hur sällsynta specialiseringar uppstår”, säger han.

Läs också

Kanske är du intresserad av...