Fladdermus fångar fisk!

Arten Cappaccinis fladdermus är den första europeiska fladdermusart som man vet fångar och äter fisk, säger forskare.

26 november 2010

Under lång tid trodde man att den lilla fladdermusen, som väger omkring nio gram och är bara strax över 42 millimeter lång, levde enbart av insekter. Därför var forskare överraskade när de 2003 hittade fiskben och fjäll i fladdermusens exkrementer. För att ta reda på om fladdermusen själv fiskar, började Joxerra Aihartza vid det baskiska universitetet i Bilbao tillsammans med några kollegor studera djurens matletarbeteende med hjälp av små radiosändare.

Nyligen tog forskarna bilder av fladdermössen i färd med att fånga levande fiskar. ”De flyger lågt över vattnet och med sina klor fångar de fisk som letar föda vid ytan”, säger Joxerra Aihartza.

Europas fiskande fladdermus är en utsatt art

Världen över känner man bara till en handfull fladdermöss som fångar fisk, däribland den sydamerikanska fiskande fladdermusen. Såvitt Joxerra Aihartza och hans kollegor vet är Cappaccinis fladdermus (Myotis capaccinii) den enda fladdermusen i Europa med denna förmåga. Trots fladdermusens färdigheter som fiskare, äter den under perioder mestadels vattenlevande insekter, säger forskarlaget. ”Under vissa perioder livnär de sig mer på fisk, och vi tror att det är en fråga om mängden fisk. Det är något som vi studerar nu”, säger Joxerra Aihartza.

Cappaccinis fladdermus kan ses leta föda över våtområden och vattendrag – bland annat kanaler och reservoarer – i hela sitt utbredningsområde, som följer Medelhavskusten i Marocko, Algeriet och Europa och sträcker sig in i Libanon, Jordanien och Iran. De största hoten mot artens överlevnad omfattar enligt International Union for Conservation of Nature förorenat vatten, fördämningar och förlust av våtområden.

”Att finna lämpliga habitat är ett problem för denna fladdermus, och i Spanien är den en hotad art”, säger Joxerra Aihartza.

Läs också

Kanske är du intresserad av...