Kan fiskar drunkna?

Fiskar är beroende av syre och kan faktiskt drunkna.

Ja, man kan faktiskt på sätt och vis säga att fiskar kan drunkna, även om det kanske är mer korrekt att säga att de kvävs till döds. Fiskar är beroende av syre för sin överlevnad. Medan landlevande ryggradsdjur använder sina lungor för att ta upp syre ur luften använder fiskarna sina gälar för att ta upp syre ur det omgivande vattnet.

Från gälarna leds syret ut i blodet, liksom det hos däggdjur gör från lungorna. Fiskarna är med andra ord beroende av att det finns syre i vattnet, så om syrebrist uppstår riskerar fiskarna att kvävas. I våra egna vatten händer det till exempel vid föroreningar eller under varma och lugna perioder av sommarhalvåret, då strömmar kan göra att en bukt eller en vik får bara små mängder syrerikt vatten.

Det finns dock fiskar som tack vare särskilda organ även kan ta upp syre ur luften. De tar luft från ytan via antingen ett system av organ i munhålan eller delar av tarmsystemet. Ålar kan faktiskt till och med ta upp syre via huden. När en ål inte längre befinner sig i vatten stänger den gälarna för att de inte ska torka ut. På så vis kan en ål vid fuktiga och kalla förhållanden leva i flera dagar på land.

Läs också

Kanske är du intresserad av...