Mängden småfisk ökar explosionsartat

Det finns fortfarande massor av fisk i havet ... fast det är mest småfisk, visar nya modeller för minskningen av fiskbestånden.

28 februari 2011 av Charles Choi, National Geographic News

Det finns fortfarande massor av fisk i havet – fast det är mest småfisk, hävdar nya modeller.

Medan mängden av stora rovfiskar som torsk och tonfisk de senaste hundra åren har minskat med två tredjedelar, har små bytesfiskar som sardiner och ansjovis mer än fördubblats i antal, visar forskningen.

Överfiske av större arter har lett till en explosion av mindre bytesfiskar – vilket den danske fiskeriforskaren Villy Christensen jämför med att ”när katten är borta dansar mössen på bordet”.

Även om en kraftig ökning av mängden små fiskar kan verka positiv för fisket, ”är det bara några av dessa arter som kan utnyttjas”, påpekar Villy Christensen vid University of British Columbia i Vancouver i Kanada.

”I många fall handlar det om små arter, som det finns väldigt lite intresse av, kanske bortsett från som fiskfoder eller fiskolja.”

Störtdykning beror på överfiske

Villy Christensen och hans kollegor har analyserat över 200 modeller för marina ekosystem världen över för att kartlägga mängden fisk mellan 1880 och 2007. De kom fram till att 54 procent av nedgången i bestånden av rovfisk har skett de senaste 40 åren.

”Torsken i Nordatlanten är ett klassiskt exempel på störtdykningen”, säger han. ”I flera hundra år bedrev man hållbart torskfiske – en fångst på i storleksordningen 200000 till 300000 ton per säsong – och därefter såg vi en ökning till 700000 ton, över den hållbara nivån.”

”Nu har det gått 20 år, och vi har fortfarande inte sett att beståndet återupprättats.”

Villy Christensen säger att någon kanske påpekar att en nedgång på två tredjedelar av bestånden av stora fiskar är precis vad som behövs för att begränsa fisket till en hållbar omfattning.

”Det stämmer”, säger han. Men deras uppskattningar är sannolikt återhållsamma, och ”vi ser inga tecken på att nedgången har upphört”.

Minskning av antalet stora fiskar skapar obalans

Till det kommer att den kraftiga ökningen av mängden små fiskar kanske bara bidrar till att förvärra en obalans i naturen, som orsakats av bristen på stora fiskar.

”System i vilka rovdjur har reducerats i antal har en tendens att vara instabila”, säger Villy Christensen, som presenterade de ännu inte publicerade resultaten den 18 februari på ett möte i American Association for the Advancement of Science i Washington D.C. i USA.

”Utan rovdjur finns det ingen som kan gallra bland de sjuka och svaga individerna, och från system på land vet vi att detta ofta medför mycket instabila situationer.”

En brist på stora rovdjur leder ”till ekosystem med mindre biologisk mångfald, som är mycket mindre motståndskraftiga mot belastningar som föroreningar, klimatförändringar eller förändringar i havsströmmar eller tillgång till föda”, säger Jacqueline Alder, som är koordinator för havs- och kustavdelningen under FN:s miljöprogram (UNEP).

”Möjligen behövs det en förändrad mentalitet för att tänka på fisk som en begränsad resurs snarare än en global allmänning”, säger Jacqueline Alder, som inte har medverkat i undersökningen.

Klimatförändringar kan påverka fiskar

Ett centralt fokusområde för den typen av modeller skulle vara att förstå hur fiskar kan påverkas av global uppvärmning, tillägger Jacqueline Alder.

”Enkla modeller för klimatförändringar pekar på att fiskar kanske rör sig mot kallare breddgrader, och vi vet inte hur förhållandet mellan rovdjur och bytesdjur kommer att förändras till följd av dessa förändringar i fiskarnas utbredningsområden”, förklarar Jacqueline Alder.

”Vi vet även att en höjning av temperaturen inverkar på hur mycket föroreningar en del arter tar upp, och de kan med tiden förflytta sig uppåt i näringskedjan och påverka oss.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...