Hajangrepp: Sätt ström till hajen innan den angriper

En del nya påhitt inom strandutrustning handlar mer om säkerhet än om mode. Som denna uppfinning, som ska minska risken för hajangrepp mot människor.

12 augusti 2014

På senare tid har det blivit allt populärare att bära en anordning, som avger ett elektriskt fält, och som därför har en avskräckande inverkan på hajar. Apparaten placeras runt vristen eller monteras på en surfbräda (på bilden är mekanismen avstängd) och skrämmer bort hajar utan att skada dem.

De elektriska impulserna gör hajen förvirrad genom att påverka små sensorer i dess nos, som registrerar det svaga elektriska fältet runt levande byte.

Villiga försökspersoner svåra att hitta

Tekniken har testats på arter som svartfenad haj och spinnarhaj samt den farliga vithajen. "Det är i synnerhet dessa vi vill skydda människor mot", säger biologen George Burgess. Att forska på stora rovdjur på öppet hav är utmanande – inte minst är det svårt att hitta försökspersoner.

Läs också

Kanske är du intresserad av...