Vithaj: Havets missförstådda mördare

VITHAJ: Filmen ”Hajen” har gett den dåligt rykte, och bara åsynen av fenan kan sätta skräck i den snabbaste simmare. Men vithajen är inte bara betydligt bättre än sitt dåliga rykte. Den är också en ovärderlig pusselbit i havets ekosystem.

2 februari 2016 av Anna-Dora Maron

HUR STOR ÄR EN VITHAJ?

Med sin vikt på upp till två ton och en maxlängd på imponerande sex meter är vithajen världens största rovfisk. Men det tar sin lilla tid att utvecklas till en perfekt mördarmaskin. En vithaj blir könsmogen först vid 12–18 års ålder.

Se världens största vithaj

HUR MÅNGA TÄNDER HAR EN VITHAJ?

Det är inte många som överlever ett möte med den stora vithajens imponerande gap, och det finns det en alldeles särskild anledning till. En vithaj har nämligen över 300 tänder, och den ena är ännu mer rakbladsvass än den andra.

Vithajen använder sin imponerande uppsättning tänder för att slita sitt byte i bitar, och trots att vithajen ofta förlorar en eller ett par tänder under sina angrepp riskerar den aldrig att bli tandlös. Vithajen får nämligen nya tänder hela livet, och den kan tappa upp till 30 000 tänder under en livstid.

HUR LEVER VITHAJEN?

Vithajen finns i hela världen i vatten som är 12–14 grader varma, och den är känd för att migrera långa sträckor. Om man vill slippa stöta på en vithaj när man är ute och simmar ska man undvika Sydafrika, Australien och USA, för de länderna är vithajens favoritjaktmarker.

Vi ska emellertid inte känna oss alltför trygga bara för att vi bor i den kalla Norden. De senaste åren har en stor vit haj setts simma omkring utanför Skottland och Englands sydkust. Havsbiologerna utesluter inte att äventyrliga vithajar kan simma långt norrut.

Den blå färgen visar vithajens habitat. Den mörkblå färgen illustrerar var det finns flest vithajar.

ÄR VITHAJEN VÄRLDENS FARLIGASTE HAJ?

Vithajen är den hajart som ligger bakom flest attacker mot människor, men man ska ändå ha rätt stor otur för att hamna överst på vithajens meny.

Enligt organisationen International Shark Attack File har vithajen sedan år 1876 inte dödat fler än 77 människor i hela världen. Därmed är det större risk att dödas av en flygande champagnekork (24 dödsfall om året) än av en hungrig vithaj.

VAD ÄTER EN VITHAJ?

I stora delar av världens hav utgör vithajen toppen av näringskedjan, så vithajen spelar en avgörande roll för ekosystemet. Vithajen reglerar mängden övriga arter genom att äta upp sjuka och svaga djur och genom att förhindra att en och samma art lägger beslag på ekosystemets alla resurser. På så vis ser den till att hålla havets känsliga ekosystem i balans.

Vithajen äter upp till elva ton mat om året. I jämförelse äter en människa i genomsnitt ett halvt ton livsmedel om året. Hajens kost är varierad, vilket säkerställer att en viss art inte blir för dominerande. En vithaj äter huvudsakligen tonfisk, rockor, fåglar, sköldpaddor, sälar och sjölejon.

HUR HOTAD ÄR VITHAJEN?

Trots att vithajen är en farlig fisk är vithajen en hotad art. Överfiske, förstörelse av habitat och dålig tillgång på föda har gjort att bestånden av vithaj har minskat väldigt mycket.

År 2011 gjorde alarmerande forskningsresultat vid Stanford University i USA att vithajen hamnade på listan över utrotningshotade djur. Forskarna trodde att det kunde finnas så få som 219 vithajar kvar i farvattnen utanför Nord- och Centralamerika.

Lyckligtvis var det inte fullt så illa. En ny studie år 2014 visade att beståndet av vithajar i samma område var närmare 2 000–3 000 exemplar. Vithajen har därför gått från ”utrotningshotad” till ”sårbar”.

Vithajen i siffror

En vithaj har över 300 tänder

En vithaj är dräktig i 12 till 18 månader

En vithaj föder 2 till 10 ungar.

En vithaj kan simma upp till 80 kilometer om dagen.

Vithajen har funnits i över 400 miljoner år – det vill säga redan innan dinosaurierna existerade.

En vithaj känner lukten av blod på upp till 2 kilometers avstånd.

Läs också

Kanske är du intresserad av...