Havssköldpaddor fastnar i nät

Flera miljoner havssköldpaddor har av misstag dödats i samband med fiske, visar en ny undersökning.

19 april 2010 av John Roach, National Geographic News

”Av alla de hot som havssköldpaddor står inför just nu, är bifångst det allvarligaste”, säger Bryan Wallace, som är marinbiolog vid Conservation International och som har lett en undersökning, som publicerats i tidskriften Conservation Letters.

Undersökningen har från hela världen samlat in data om havssköldpaddor, som dött på grund av nät, krokar och trålar, och ifrågasätter tidigare undersökningars slutsatser.

”De rapporter som vi gått igenom täcker vanligtvis mindre än en procent av alla fiskeflottor och har inga eller få upplysningar om småfiske runt omkring i världen, och därför uppskattar vi försiktigt att den verkliga siffran förmodligen inte är tiotusentals utan snarare miljontals sköldpaddor, som tagits som bifångst de senaste två decennierna”, skriver författarna.

Sex havssköldpaddor av sju står som sårbara, hotade eller allvarligt hotade på Internationella naturvårdsunionens (IUCN) röda lista över hotade arter.

Den nya undersökningen har ställt samman bifångsten av havsskölpaddor utifrån publicerade rapporter, som huvudsakligen kommer från observatörer ombord på industriella fiskeflottor. Totalt rapporteras det om 85000 sköldpaddor som fångats av misstag mellan 1990 och 2008.

”Enligt vår uppfattning är det inte ens särskilt kontroversiellt att hävda att 85000 är en drastisk underskattning av vad som sker”, säger Bryan Wallace och konstaterar att den verkliga siffran sannolikt är flera miljoner.

Gavin Gobbins, som är talesman för National Fisheries Institute, en amerikansk handelsgrupp inom fiskeindustrin, kallar dock uppgiften om flera miljoner ”en extrapolering … utan vetenskaplig grund.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...