Sjöstjärnor har ögon på varje arm

Forskare har upptäckt att ögonen på sjöstjärnor sitter på armarna.

16 januari 2014

Forskare har länge vetat att sjöstjärnor har ögon, men ny forskning på sjöstjärnan Linckia laevigata (ovan), som bedrivits vid Köpenhamns Universitet, gör att vi nu bättre förstår hur de fungerar. Sjöstjärnans ögon sitter på armarnas ändar.

Låg upplösning på synen

"Vi har påvisat att de ser bilder, men med mycket låg upplösning", säger neurobiologen Anders Garm från Biologisk Institut, som har lett undersökningen. Skillnaden beror på hjärnans storlek. Människans syn har utvecklats till att kunna bearbeta större mängder information, i takt med att vår hjärna växt sig större och mer komplex.

Liten hjärna

Sjöstjärnor har bara en liten samling nervceller som omsätter visuell information. Den primitiva synen täcker dock djurets behov, säger Anders Garm. Om man flyttar bort sjöstjärnor från revet hittar bara de som har intakt syn tillbaka igen. De andra kommer att svälta. Anders Garm hoppas att de nya resultaten kommer att bidra till en bättre förståelse av varför levande varelser ursprungligen började utveckla bildskapande ögon.

Läs också

Kanske är du intresserad av...