I valarnas spår

Medan vi följde blåvalarnas vandring ­söderut, turades vi om att stå på bryggan och hålla utkik efter valblås i horisonten. Val nummer 5801 och 23043 hade enligt satelliten redan anlänt till Costa Rica Dome, och nummer 5670 närmade sig. Biologerna var särskilt intresserade av nummer 23043, eftersom de visste att det var en hona, och eftersom den nått området tidigt, som man kunde förvänta sig av en blivande mor. Om den vita blåvalen, nummer 4172, var på väg till Costa Rica Dome i år, ­måste den vara därute någonstans i den syd­gåen­de flocken.

12 juli 2010

Medan vi följde blåvalarnas vandring söderut, turades vi om att stå på bryggan och hålla utkik efter valblås i horisonten. Val nummer 5801 och 23043 hade enligt satelliten redan anlänt till Costa Rica Dome, och nummer 5670 närmade sig. Biologerna var särskilt intresserade av nummer 23043, eftersom de visste att det var en hona, och eftersom den nått området tidigt, som man kunde förvänta sig av en blivande mor. Om den vita blåvalen, nummer 4172, var på väg till Costa Rica Dome i år, måste den vara därute någonstans i den sydgående flocken. Men Stilla havet är ett jättelikt hav, och vi såg inte ett enda sprut på vår väg.

Med jämna mellanrum och vid alla tider på dygnet stannades fartyget, så att forskarna kunde sänka ned sin utrustning i vattnet: ett ekolod, en CTD-sensor och en hydrofon. CTD-sensorn mätte ledningsförmåga (som visar vattnets salthalt), temperatur och djup. Ekolodet användes för att leta efter koncentrationer av de krill som blåvalarna nästan uteslutande lever av.

”Vi gör några kontrollobservationer längs vägen”, förklarade Bruce Mate. ”Om det inte finns någon krill, kommer valarna det här hållet? Om det finns stora koncentrationer av krill, kommer de då att dröja sig kvar? Vi letar efter avföring. Vi ska försöka håva upp det för att se om de äter. Vi kontrollerar även deras andedräkt, som luktar värre, när de har ätit. Jag tycker inte att blåvalens andedräkt är direkt frånstötande – i varje fall inte jämfört med gråvalens, som verkligen luktar illa – men blåvalars andedräkt kan ha en oerhört kraftig lukt.”

Hydrofonen skulle registrera blåvalsröster. Blåvalhannens enkla sång – den dundrande, kraftfulla, djupa basen i A-lätet följt av den obrutna tonen i B-lätet – är den mest imponerande sången i havet, och kan i teorin fortplanta sig halvvägs över en ocean. Stora bardvalar är dock ofta tysta. Bortsett från några tveksamma brottstycken av sång hörde vi inget som helst.

Läs också

Kanske är du intresserad av...