Klimat och valar hotar pingvinbestånd

Bestånden av pingviner krymper till följd av brist på krill, som i sin tur beror på smältande havsis och ett snabbt växande bestånd av hungriga valar, visar en ny undersökning.

12 april 2011 av Brian Handwerk, National Geographic News

Bestånden av pingviner på den västantarktiska halvön och i Scotiahavet har rasat med upp till 50 procent de senaste tre årtiondena, rapporterar forskare.

Problemet tycks vara brist på krill, som är havsfåglarnas huvudsakliga föda. Bristen beror på stigande lufttemperaturer i området och hastigt växande bestånd av hungriga valar.

Övervakade sedan 1970-talet

Fiskebiologen Wayne Z. Trivelpiece från National Marine Fisheries Service i Kalifornien i USA har övervakat kolonier av ringpingviner och Adeliepingviner sedan mitten av 1970-talet.

Wayne Z. Trivelpiece ringmärker och observerar regelbundet enskilda individer, och därigenom har han kunnat avslöja en avgörande orsak till tillbakagången: betydligt färre unga pingviner överlever sin första vinter på egen hand, eftersom de har svårt att hitta krill.

”Det har gått från att omkring hälften av ungarna överlevde på 1970-talet fram till mitten av 1980-talet, till enbart omkring en tiondel nu”, säger Wayne Z. Trivelpiece.

”Och vi kan utifrån direkta mätningar av krill se att det finns omkring 80 procent mindre därute än det fanns för bara 20 år sedan. Så sannolikheten för att unga pingviner hittar krill ofta nog för att överleva de första månaderna på egen hand, har reducerats avsevärt.”

Pingviner i fara när krillen försvinner

Krill är små, räkliknande djur, som lever i enorma antal och utgör en stor del av det antarktiska födonätet. Liksom flockar av växtätare på land livnär krill sig på encelliga växter, som kallas fytoplankton, varpå de själva hamnar i magen på många marina rovdjur, däribland pingviner.

Den lokala kollapsen i krill beror troligen på framför allt två faktorer, säger Wayne Z. Trivelpiece.

Den ena är lufttemperaturen i området, som är fem eller sex grader högre än den var på 1940- och 1950-talet. Dessa temperaturer är avgörande för hur mycket is som bildas vid havsytan.

”Om isen inte längre bildas, finns det heller ingen is med fytoplankton som vinterföda för den unga krill som kläcktes under sommaren”, säger Wayne Z. Trivelpiece. ”Utan denna föda kan den unga krillen inte överleva.”

Är valarna medskyldiga?

Den andra krilldödaren är faktiskt en solskenshistoria inom djurvärlden, nämligen de växande bestånden av valar.

”Alla tillgängliga data tyder på att bestånd av krillätande valar har börjat återvända, och att de växer i antal”, säger Wayne Z. Trivelpiece.

Valfångsten under 1800- och 1900-talen, som allvarligt decimerade bestånden av de jättestora havslevande däggdjuren, tycks ha medfört en uppblomstring av pingviner.

”Vi har inga bra data från tiden före 1930-talet, men det ser ut som om i varje fall 1930-talet till 1970-talet var en period med en pingvinboom, framför allt för att konkurrensen från valarna försvann.”

”Upplysningar om bestånden under den perioden är i stort sett muntliga källor och bygger på de grova uppskattningar som gjordes av brittiska arbetare i Antarktis. Men även med så grova uppskattningar är skillnaden mellan 100000 pingviner på 1930-talet och 500000 eller 600000 på 1970-talet enorm.”

Havsornitologen Steve Emslie har också levererat värdefulla bevis för boomen genom sina studier av historiska pingvinkolonier. Kemiska analyser av gamla vävnadsprover som äggskal har visat att Adeliepingviner faktiskt var fiskätare, innan antalet valar sjönk.

”De har fått krill på menyn först under de senaste 100 åren eller däromkring, när valarna plockades bort ur systemet, och det fanns krill i överflöd”, säger Wayne Z. Trivelpiece.

Kan pingviner överleva utan krill?

När mängden krill nu minskar, ger den tidigare förändringen av pingvinbeteende upphov till en fråga: Kan fåglarna bara återgå till att äta fisk?

”Utifrån vad vi har sett under en period på 30 år, när krill gått tillbaka med 80 procent, har vi inte sett en större mängd fisk i pingvinernas kost”, säger Wayne Z. Trivelpiece.

”Men fiskbestånden har också utsatts för överfiske av ryska trålare, så vi vet inte ens hur mycket av detta byte som finns till deras förfogande just nu.”

Studiet av pingvinernas tillbakagång publiceras i denna veckas utgåva av Proceedings of the National Academy of Sciences.

Läs också

Kanske är du intresserad av...