Norges sista valfångare

I Norge är ett kontroversiellt yrke på väg att dö ut

27 juni 2013 av Karen Gunn

Norska valfångare fortsätter att jaga vikvalar i sina egna farvatten trots ett internationellt stopp. Sociala och ekonomiska krafter kan dock göra att den omdiskuterade näringen snart dör ut.

Valfångarna har blivit färre

Denna säsong har bara omkring 20 båtar från ögruppen Lofoten norr om polcirkeln gett sig ut på havet. Det är långt från de nästan 200 valfångsfartyg som opererade i nordnorska farvatten i slutet av 1950-talet.

Det är inte brist på valar eller för den delen de komplicerade politiska förvecklingar som omger valfångsten som orsakar tillbakagången. Beståndet av vikvalar i Nordatlanten uppskattas till hela 130000 djur, och mot den bakgrunden betraktas Norges nuvarande beskedliga årliga fångst som synnerligen hållbar. Lägre efterfrågan på valprodukter är en bidragande faktor. Anledningen är dock betydligt mer prosaisk och oåterkallelig.

Den nya generationen vill inte vara valfångare

Norska barn – även de som växer upp på valfångstens högborg Lofoten – har helt enkelt inte lust att bli valfångare. De vill inte heller trotsa vinterstormarna på havet för att landa torsk, som deras förfäder har gjort i flera hundra år. I stället siktar de på ett säkrare arbete med fast lön i avlägsna städer eller inom offshoreindustrin, och därför lämnar mängder av unga ösamhällena för att skapa sig ett annat slags tillvaro. Nu är det valfångarna själva som är på väg att utrotas.

Läs hela artikeln Klicka på Ladda ned-knappen nedan och logga in för att hämta reportaget. Om du inte är prenumerant eller natgeo-medlem uppmanas du att skapa en profil. Det tar en minut och är helt gratis.

Världens valfångst

Valarna överlevde med nöd och näppe 1900-talet. I början av seklet, då bestånden krympte på norra halvklotet, drog valfångare söderut mot Antarktis och sköt granatharpuner från fabriksfartyg, som stannade ute till havs i månader. Internationella valfångstkommissionen (IWC) etablerades 1946 i hopp om att rädda industrin genom att slå fast fångstkvoter. År 1986 ledde protester till slut till ett totalt stopp för all kommersiell valfångst. I ett antal länder fortsätter jakten dock.

Läs också

Kanske är du intresserad av...