Valjakten vid Antarktis fortsätter

Internationella ansträngningar för att införa nya, gemensamma regler för valjakt har strandat, och det öppnar möjligheter för valfångare att fånga upp till cirka 1500 valar per år – däribland valar i ett antarktiskt skyddsområde.

7 juli 2010 av Brian Handwerk, National Geographic News

Den internationella valfångstkommissionen (IWC) har hållit sitt årliga möte i Agadir i Marocko, och ämnet för de känsliga överläggningarna har varit förslag som skulle ha tillåtit ett begränsat återupptagande av kommersiell valjakt – men under övervakning av IWC och med kvoter som skulle ha kunnat begränsat det nuvarande antalet dödade valar.

”Efter en tre år lång process och intensiva förhandlingar med väldigt motstridiga synpunkter bröt det hela samman till sist”, säger Howard Rosenbaum, som är chef för Ocean Giants Program under Wildlife Conservation Society, en icke-kommersiell naturskyddsorganisation med huvudkontor i New York.

”Nu är det osäkert hur vi kommer vidare. Under tiden ser det ut som om situationen förblir oförändrad”, säger Howard Rosenbaum, som dessutom är medlem av IWC:s vetenskapliga kommitté.

Det betyder att de tre nationer som bedriver valjakt – Japan, Island och Norge – kommer att fortsätta med vetenskaplig och annan oreglerad valjakt.

Dessa länder har tillsammans dödat 30000 valar, sedan man 1986 införde ett stopp för kommersiell valjakt.

Slutet för skyddsområde?

Skyddsområdet Southern Ocean Sanctuary tycks vara en av de stora punkter som har stått i vägen för ansträngningarna för att hitta en kompromiss på denna veckas möte.

År 1994 pekade IWC ut Southern Ocean Sanctuary – ett 50 miljoner kvadratkilometer stort havsområde omkring Antarktis – som ett livsviktigt skyddsområde där kommersiell valjakt inte får bedrivas. De flesta valar i världen letar föda i dessa farvatten.

Japanerna vill dock inte erkänna reservatets status och dödar regelbundet många valar i dessa vatten, vilket har fått Australien att ta frågan till Internationella domstolen.

Valjägarna hade hoppats bibehålla en viss tillgång till skyddsområdet, men för en del naturvårdare var det liktydigt med att det inte skulle bli något avtal.

”Vi vet att när vi har låtit valar vara i fred på platser där de inte har jagats, så har reservaten varit effektiva hjälpmedel för att garantera en återupprättning av valbestånd”, säger Howard Rosenbaum.

”Därför finns det önskemål om att göra reservatet verkligt effektivt, så att valarna kan slippa jagas på de platser där de söker föda mest [till exempel Southern Ocean Sanctuary], såväl som på kalvningsplatser och andra viktiga habitat.”

Japansk valjakt väcker heta känslor

Japan står för större delen av all valjakt för vetenskaplig forskning, även om många av dessa valar i realiteten kan hamna på middagsbord i stället för i laboratorier.

År 2009 kom forskare vid Oregon State University i USA på att kött på en sushirestaurang i Los Angeles kom från en val som sannolikt hade dödats i samband med japansk ”vetenskaplig” valjakt.

Japanska valfångare hävdar att bestånden klarar av de nuvarande fångstkvoterna, och att forskningen inte stöder behovet av ett totalt förbud mot valjakt.

Enligt Associated Press anser många japaner dessutom att de starka känslorna mot valjakt beror på kulturella fördomar mot Japan.

År 2008 sade Shigeko Misaki, tidigare talesperson för den japanska sammanslutningen av valfångare, att kampanjen mot valjakt hade gått för långt.

”Det har nästan blivit en religion att valar är den enda symbolen för det marina ekosystemet”, sade hon. ”Folk som tillhör denna religion anser att alla japanska människor är onda för att vi dödar valar.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...