Hotad tiger på jakt i Rysslands skogar

Amurtigern, som även är känd som den sibiriska tigern, lever i Ryssland, där den kämpar för att överleva.

25 oktober 2010

Det finns cirka 500 tigrar kvar i Ryssland, och även om antalet har varit stabilt sedan mitten av 1990-talet, hotas de fortfarande av tjuvjägare och avverkning.

Amurtigern är den största och starkaste nu levande av sin art, och den har utvecklat en tjockare päls för att stå emot kylan. Hannarna behöver i regel ett jaktrevir på cirka 1300 kvadratkilometer, som de vägrar att dela med andra hannar. Honorna jagar generellt på ett revir på cirka 500 kvadratkilometer, som de ibland delar med hannarna. Det är dock hannarna som äter först.

Läs också

Kanske är du intresserad av...