Island slutar jaga sillval – för tillfället

Islands enda valfångstbolag meddelar att de inte kommer att jaga några hotade sillvalar i Nordatlanten i sommar. Bakom beslutet ligger förändringar av de japanska reglerna för importerat valkött.

8 mars 2016 av Jani Actman

Sillvalen får en välbehövlig paus från de isländska valfångarnas harpuner i sommar. Det är goda nyheter för världens djurskyddsaktivister – och naturligtvis för valarna själva.

Direktör Kristjan Loftsson berättar att hans företag Hvalur avstår från sommarens planerade fångst av sillval.

Bakom beslutet ligger enligt honom förändringar av de japanska reglerna för importerat valkött.

Norge och Island bedriver kommersiell valfångst

Japan, som är den största marknaden för sillval, ägnar sig också åt valfångst, men officiellt bara i ”vetenskapligt” syfte.

Sedan Internationella valfångstkommissionen (IWC) år 1986 förbjudit fångst av ett antal av de stora valarna är det i dag bara Island och Norge som öppet ägnar sig åt kommersiell valfångst.

Ett antal kulturer och mindre grupper av så kallade urfolk har tillstånd att bedriva hållbar valjakt, vilket innebär att de får fånga så mycket val att deras egna behov täcks. De får inte lov att sälja något valkött.

Experter anser att kontroversen mellan Island och Japan är politisk och att Hvalur med stor sannolikhet kommer att återuppta sillvalsjakten vid ett senare tillfälle. I så fall kommer kampen för att skydda havens jättar bara att intensifieras.

Varje år anger Island hur många valar som får lov att dödas. År 2015 var siffran för sillval 155, medan 29 vikvalar fick dödas. Vikvalen står inte med på listan över utrotningshotade arter, medan beståndet av sillval i Nordatlanten runt Island beräknas till cirka 20 000.

Sillvalen är jordens största däggdjur efter blåvalen, som är fridlyst.

Läs också

Kanske är du intresserad av...