Jättebältan är hotad

Det finns 20 arter av bältor. En av arterna, jättebältan, betraktas som hotad och är på grund av sina långa nattvandringar svårt att studera.

7 februari 2013

Visste du att det i Sydamerika finns jättebältor som kan bli en och en halv meter långa och väga upp till 50 kilo?

En numera utdöd art kunde till och med bli stor som en noshörning och väga tre ton. I dag finns det totalt 20 arter av bältor, som huvudsakligen lever i Syd- och Centralamerika. Jättebältan, Priodontes maximus, är den största arten och även den enda som anses vara utrotningshotad.

Djuren är svåra att studera, eftersom de bara är aktiva nattetid och sällan kommer ut ur sina hålor, som de gräver ut med framfötternas en och en halv decimeter långa grävklor. Nu har dock en forskargrupp i det tropiska översvämningsområdet Pantanal i Brasilien lyckats fånga och märka flera exemplar och ta bilder av dem med kamerafällor.

Hittills har man sett djuren göra upp till 5,6 kilometer långa nattvandringar, under vilka de äter myror och termiter. När bältor gräver efter insekter i marken håller de andan för att inte dra in damm i nosen. De kan hålla andan i ända upp till sex minuter.

Läs också

Kanske är du intresserad av...