Javanoshörningen utrotad i Vietnam

Allt som är kvar av javanoshörningen är ett litet bestånd i Indonesien. Det sista vuxna exemplaret i Vietnam har skjutits av tjuvjägare, säger naturvårdare.

2 november 2011 av Ker Than, National Geographic News

Javanoshörningen är nu utrotad på det asiatiska fastlandet, meddelar naturvårdare.

En vuxen hona av javanoshörningen dödades i en vietnamesisk skog förra året, och det innebär att världens enda kvarvarande vilda bestånd är en grupp på under 50 individer i en liten park i Indonesien.

”Den sista javanoshörningen i Vietnam har försvunnit”, säger Tran Thi Minh Hien, direktör för Världsnaturfonden i Vietnam.

I april 2010 fann viltvårdare resterna av noshörningshonan, som såg ut att ha dött några månader tidigare.

”En veterinärpatolog uppskattade att djuret var en vuxen, men inte gammal individ på omkring 15 till 25 år”, skriver Nick Cox, chef för Världsnaturfondens artprogram i Mekongområdet, i ett mejl.

En jämförelse av DNA-prover tagna från kadavrets hud och från noshörningsavföring i närheten visade att DNA tillhörde samma individ – och krossade alla förhoppningar om att det kanske kunde ha funnits mer än en noshörning i området. Enligt Världsnaturfonden är tjuvjakt den sannolika dödsorsaken, eftersom en kula hittades i ett av djurets ben, och eftersom dess horn avlägsnats.

Hornet från en javanoshörning är mycket eftertraktat i Vietnam och Kina, där det mals till pulver och säljs som ett medel mot åkommor som feber, reumatiska besvär, högt blodtryck och cancer.

Hopp om livskraftigt bestånd försvann

Enligt historiska källor var hjordar av javanoshörningar en gång i tiden utbredda i Sydostasien, och det fanns så många djur att de betraktades som en plåga för jordbruket.

Förlust av biotoper och jakt fick dock antalet att sjunka, och under 1900-talets andra halva ansågs djuret ha utrotats på det asiatiska fastlandet.

År 1988 upptäcktes ett bestånd på max 15 individer i Cat Tien-regionen i Vietnam. Naturvårdare hoppades att detta bestånd – fastän det var så litet – skulle återhämta sig, på samma sätt som skett för den sydliga underarten av trubbnoshörningen i Afrika.

Tjuvakt hade reducerat antalet sydliga trubbnoshörningar till omkring 20 individer i slutet av 1800-talet, men tack vare en koncentrerad djurvårdsinsats uppgår beståndet nu till bortåt 20000 djur.

Hoppet grusades emellertid när en undersökning 2004 visade att beståndet i Cat Tien reducerats till två individer, båda honor.

Vid en noggrannare undersökning i slutet av 2009 och början av 2010 nosade hundar upp 22 avföringsprover, men en DNA-analys visade att alla kom från samma individ. Någon gång mellan 2004 och 2009 hade den ena av noshörningarna avlidit eller dödats, och då återstod bara den hona som hittades död 2010.

En påminnelse till Vietnam

Naturvårdare är säkra på att det inte finns fler javanoshörningar i Vietnam.

”Vi har finkammat det enda område som det funnits ett noshörningsbestånd i de senaste 20 åren”, säger Nick Cox.

Utrotningen av djuret bör vara en påminnelse till Vietnam om att skydda sina andra hotade djur, däribland tigrar och elefanter, tillägger han.

”Det handlar om att sörja över förlusten, men samtidigt se till att vi lär oss av erfarenheterna och är ännu vaksammare med avseende på de arter som fortfarande finns kvar”, säger Nick Cox.

”Vi skulle vilja att regeringen investerar mer i upprätthållande av lagar och skydd i nationalparkerna, så att Vietnam inte förlorar fler av sina fascinerande arter, som även är viktiga i ett globalt perspektiv.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...