Konflikten i Syrien hotar sällsynt fågel

Konflikten i Syrien gör det omöjligt att skydda den ytterst sällsynta eremitibisen, som är en ättling till den ibis, som uppträder i de gamla egyptiska hieroglyferna.

3 september 2012

Det väckte sensation, när den italienske biologen Gianluca Serra för tio år sedan i öknen utanför Palmyra i Syrien fann en isolerad koloni av eremitibisar, de sista exemplaren av en art som de gamla egyptierna avbildade i form av hieroglyfer och som ansågs ha dött ut i Mellanöstern 15 år tidigare.

National Geographic har sedan dess stöttat Gianluca Serra och hans forskarlags arbete med att skydda den unika kolonin, som utgjordes av bara sju fullvuxna häckande fåglar.

”I början lärde vi några personer från trakten hur man bäst säkrar ett fredat område”, säger Gianluca Serra – fast under de följande åren minskade beståndet i alla fall. Då undersökte man ibisens vinterhabitat i de etiopiska bergen, dock utan att kunna identifiera något hot.

År 2009 följde Gianluca Serra fåglarna under deras 320 mil långa migration över Arabiska halvön. Där fann han att de utsattes för tjuvjakt, i synnerhet i Saudiarabien.

”Det är inte lätt att hindra jakt när den ingår i kulturen”, säger Gianluca Serra.

Under tiden lyckades hans grupp i kolonin sätta ut flera ibisungar som kläckts i fångenskap.

Konflikten i Syrien sätter just nu stopp för all forskning, så Gianluca Serra får bara andrahandsinformation om Palmyrakolonins öde. Rapporterna om antalet häckningsdugliga fåglar är osäkra, men det kan ha sjunkit till mellan en och fem individer.

Visste du...

Den koloni av ibisar som hittats i Syrien är de sista kända ättlingarna till den ibis som uppträder i de gamla egyptiska hieroglyferna.

Läs också

Kanske är du intresserad av...