Tigern på frammarsch för första gången på 100 år

Tigern är på god väg att fördubbla sitt antal globalt. Det betyder dock inte att kampen för tigerns framtida överlevnad är över.

13 april 2016 av Brian Clark Howard

"Det är goda nyheter".

Det säger vice ordförande för Världsnaturfonden WWF, Ginette Hemley, om tigerns framgångar i Indien, Ryssland och Nepal.

En ny undersökning visar att beståndet av vilda tigrar nu uppgår till 3890 individer – en ökning med drygt 700 sedan 2010. Planen är att år 2022 nå en global population på omkring 6500 djur.

Tigern är dock långtifrån räddad.

Enligt Luke Dollar från National Geographic's Big Cat Initiative krävs det en fortsatt kamp mot tjuvjägare samt ökade insatser för hållbar ekoturism. Det är en modell som verkar fungera i synnerhet i Indien, där två tredjedelar av jordens vilda tigrar lever.

LÄS MER: Tema: Naturens största katter

Medan beståndet i Indien de senaste fem åren har vuxit från 1706 till 2226, upplever tigern framgångar även i Ryssland och Nepal.

De imponerande tigersprången beror på framför allt kompensation till bönder och bybor för att inte döda tigrar som skadar människor eller äter husdjur. Samt hårdare straff för tjuvjägare.

Tigern är fortfarande hotad

I Bangladesh har tigern minskat i antal, från 440 till endast 106. Ännu värre ser det ut i Kina, som enligt uppgift hyser endast sju vilda tigrar. Vietnam har fem, Laos två, medan tigern är helt utrotad i Kambodia.

”I de länderna är tigern i stort sett helt borta", säger Dollar, och tillägger, ”men vi har ändå inte råd att skriva av dem helt."

Handel med tigerprodukter är förbjuden i större delen av världen, men det påverkar uppenbarligen inte den svarta marknaden, där efterfrågan är stor i synnerhet i Kina.

”Att tigern ökat i antal för första gången på 100 år är anmärkningsvärt, men vi har fortfarande lång väg kvar", säger Ginette Hemley.

Läs också

Kanske är du intresserad av...