Hur sprids fiskar mellan isolerade sjöar??

Änder i synnerhet och även sportfiskare överför fiskägg från sjö till sjö.

5 oktober 2012

Även om det inte finns någon förbindelse från en sjö till en annan, kan fiskar mycket väl spridas från den ena sjön till den andra.

Nyetablerade vattenhål och småsjöar kan snabbt intas av exempelvis spigg, mörtar, gäddor och abborrar, trots att de inte har kontakt med andra vattenhål eller sjöar via vattendrag.

Fiskäggen fastar nämligen på växtdelar eller andra föremål, men även på andfötter, som kan sprida dem till andra sjöar. Att sötvattensfiskar sprids på det sättet anses vara vanligt.

De klibbiga fiskäggen fastnar på änders fötter och sprids på det sättet, eller så kan de fastna på vattenväxter, som också kan transporteras i sjöfåglars fjäderdräkt till sjöar i närheten.

Vissa fiskarter överförs även av fritidsfiskare från en sjö till en annan för att etablera ett intressant fiske.

Läs också

Kanske är du intresserad av...