Precis som människor kan bin drabbas av en känsla av missmod och pessimism.

© Shutterstock

Bin kan också bli ledsna

När människor är på dåligt humör blir de pessimistiska och förväntar sig det värsta. Bin fungerar på precis samma sätt.

11 januari 2017 av Gorm Palmgren och Karen Grubbe

Bin har också känslor!

Upptäckten har gjorts av ett engelsk forskarteam från Newcastle University och forskarna har kommit fram till att om man gör ett bi ledset, ja, då blir det på dåligt humör.

Forskarnas försök visade att en obehaglig omskakning innebär ett stort fall av lyckohormoner i bins hjärnor.

Dåligt humör 
gör bin till pessimister


I studien lät forskarna 28 bin smaka på två sockervätskor, var och en med sin doft. Den ena vätskan smakade bra, den andra hade en obehaglig bismak.

Hälften av bina fick därefter en obehaglig omskakning under en minut - den andra hälften lämnades i fred.

>> Kom närmare jordens djurliv: Få två nummer av vår tidning för 79:50

Efter omskakningen presenterades bina inför fem olika blandningar av de två vätskorna.

De omskakade bina undvek de blandningar som hade minsta lilla antydan av den doft som de förknippade med den dåliga smaken. Övriga bin var däremot betydligt mer villiga till att ta chansen och smaka på de illaluktande vätskorna.

Omskakade bin var mindre lyckliga

Slutligen analyserade forskarna prover från binas hjärnor och mätte mängden av lyckohormonerna dopamin och serotonin. Det visade sig att nivåerna av lyckohormoner var betydligt lägre hos de omskakade bina.

Omskakningen gjorde med andra ord att bina blev ledsna och det påverkade dem så att de i betydligt mindre grad än övriga bin vågade besöka blommor som hade en misstänkt doft.

Forskarna drog därav slutsatsen att bin – trots att deras hjärna endast uppgår till en miljontedel av en människas hjärna – kan bli överväldigad av känslor av missmod och pessimism.

BINS KOMPLEXA HJÄRNA

En honungsbi har cirka en miljon nervceller i hjärnan, men var och en av dem bildar någonstans mellan 1 000 och 10 000 kopplingar till andra neuroner. Det gör det möjligt att skapa ett extremt komplext nätverk av nervceller.

Läs också

Kanske är du intresserad av...